Βιβλία

Ορίζοντες στη γνώση και στ' όνειρο

Τα κείμενα που ακολουθούν αφορούν στην παιδική λογοτεχνία, δηλαδή στα βιβλία που απευθύνονται σε νήπια, παιδιά και εφήβους. Επιλέχθηκαν από ένα πλήθος βιβλιοπαρουσιάσεών μου σε εφημερίδες και περιοδικά, στις οποίες επιχείρησα κατά τη διάρκεια της διαδρομής μου στο χώρο μιας εικοσαετίας, περίπου. ...

Παιδικά βιβλία: Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια

Ο κατάλογος αυτός, είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μιας ομάδας εκπαιδευτικών και εθελοντών, μελών των μη κυβερνητικών οργανώσεων "Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού" και "Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης Σχεδία". Τον Νοέμβριο του 2008, η ομάδα μας ξεκίνησε να διαβάζ...

Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα

Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής συναγωγής είναι να αποτελέσει το μέσο για την ενίσχυση και την προώθηση των μελετών για το παιδικό και νεανικό βιβλίο της πρώιμης περιόδου του στην Ελλάδα, η οποία αρχίζει από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και τις πρώτες του 19ου αι., και έχει ολοκληρώσει την φυσι...

Θεματολογία παιδικής λογοτεχνίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεματολογία παιδικής λογοτεχνίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεματολογία παιδικής λογοτεχνίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδηγός παιδικού και νεανικού βιβλίου 1986

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός παιδικού και νεανικού βιβλίου 1986 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός παιδικού και νεανικού βιβλίου 1986, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιβλία για παιδιά και για νέους που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα το 1989

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιβλία για παιδιά και για νέους που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα το 1989 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιβλία για παιδιά και για νέους που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα το 1989, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...