Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ευρωπαϊκή πολιτική στην εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρωπαϊκή πολιτική στην εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρωπαϊκή πολιτική στην εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο δάσκαλος του 21ου αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαπολιτισμική Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαπολιτισμική Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαπολιτισμική Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευρώπη και παιδεία

Με μεγάλη μου χαρά προλογίζω το ανά χείρας πόνημα της Φωτεινής Ασδεράκη για τη Διαδικασία της Μπολόνια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο καλείται να παρουσιάσει το περιεχόμενο αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και να ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα για τη σημασία της. Η πρωτοβουλία ...

Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση

Στη στροφή του 21ου αιώνα, σε ένα ραγδαία και ριζικά μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων όπως ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός, η επανάσταση της γνώσης, η διεύρυνση προς την ανατολική Ευρώπη, η δημογραφική γήρανση, η προ...

Ενιαίο σχολείο και ενιαία εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας

Η μελέτη αυτή σκοπεύει να φέρει στο φως την ιστορία και την εξέλιξη ενός δημοκρατικού θεσμού-σχολείου του Ενιαίου Σχολείου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Συχνά γίνονται αναφορές στη βιβλιογραφία για αυτόν τον τύπο σχολείου, χωρίς όμως κανείς να εμβαθύνει στα αίτια και στην προβληματικό...

Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπάρχει ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική; Έχει μεταφερθεί το κέντρο άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, εν μέρει ή συνολικά, θεσμικά ή άτυπα, από τις πρωτεύουσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες; Σ’ αυτά και άλλα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα μελέτη, αναδεικνύοντας και ...

Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση

H πορεία του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κρατών προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής ηπείρου, ιδιαίτερα μετά τη θέσπιση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μάαστριχτ το 1992, τη διεύρυνση με τις χΚΑΕ (2003) και τη έναρξη ...

Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο

Τη βελτίωση των σχολείων και τον τρόπο που μπορεί αυτή να επιτευχθεί μέσω της αυτοαξιολόγησης είναι το θέμα που πραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Βασισμένο σε ένα γνωστό ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 101 σχολεία από 18 χώρες της Ευρώπης, αφορά άμεσα την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής ...

Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας και η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία αποτελούν μια πρόκληση για τη χώρα μας, η οποία χαρακτηρίζεται από την αίσθηση της πολιτισμικής και θρησκευτικής ομοιογένειας και εν μέρει από κίβδηλα επιχειρήματα περί κοινής καταγωγής από τους αρχαίους Έλληνες...

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

Είναι προφανές ότι και μόνο η αναφορά στην ύπαρξη μιας υπερ-εθνικής (ή υπερ-κρατικής ή υπερ-κυβερνητικής) πολιτικής που αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα ενός κράτους-έθνους αποτελεί μείζονα εξέλιξη, στο βαθμό που η εκπαίδευση, γενικά, αποτελούσε (και αποτελεί;) βασικό πυλώνα αφενός της κοινωνικοποίησης...

Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

Τα 39 κείμενα του βιβλίου αυτού, τα οποία αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, αποτελούν μέρος από τις εισηγήσεις που έγιναν στο 4ο ετήσιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ...

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και ενιαίο σχολείο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και ενιαίο σχολείο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και ενιαίο σχολείο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εκπαιδευτική πολιτική των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εκπαιδευτική πολιτική των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εκπαιδευτική πολιτική των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συγκριτική παιδαγωγική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συγκριτική παιδαγωγική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συγκριτική παιδαγωγική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη

Το βιβλίο αυτό πληροφορεί για τα πιο σημαντικά δυτικά και σοσιαλιστικά εκπαιδευτικά συστήματα. Ιδιαίτερα εξετάζονται η ιστορική εξέλιξη, η τωρινή δομή και οι μεταρρυθμιστικές προοπτικές στις περιοχές της προσχολικής αγωγής, της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδ...

Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

Η συλλογή των κειμένων στον τόμο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έτσι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της Συνθήκης, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κείμενα πολιτικής της Ε.Ε., προσφέροντας μια συνολική εικόνα της πολιτικής που διαμο...

Ευρώπη και εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρώπη και εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρώπη και εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιδεολογία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική πολιτική

Η μελέτη αυτή εξετάζει τις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 90 και την επιστημονική θεμελίωση των εννοιών παγκοσμιοποίηση και κοινωνία της πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει ένα θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης των συγκεκριμένων μορφών που προσλαμβάνουν ο λόγος κα...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...