Βιβλία

Δίκαιο της πληροφόρηση

Μια χρήσιμη συλλογή μελετών καθώς τα θέματα που περιέχει δεν έχουν τύχει νεότερης επεξεργασίας στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, εκτός από το κομμάτι του διαδικτυακού τόπου. Οι μελέτες αυτές γράφηκαν, σε μια πρώτη μορφή, στην διάρκεια της δεκαετίας του ενενήντα. Την έκδοσή τους υπό ενιαίο θεματικό διάγραμμ...

Το δίκαιο των ΜΜΕ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο των ΜΜΕ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο των ΜΜΕ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η νομοθεσία του ΜΜΕ

Η δυσχέρεια εξεύρεσης, αλλά και παρακολούθησης της εξέλιξης του ισχύοντος δικαίου στον κλάδο των ΜΜΕ δημιουργεί την ανάγκη μιας συγκροτημένης συλλογής των πηγών, ενημερωμένης με τις σύγχρονες εξελίξεις. Το έργο αυτό έχει σκοπό να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή. Περιέχει τις πηγές του δικαίου των ΜΜΕ,...

Προσβολή προσωπικότητας από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προσβολή προσωπικότητας από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προσβολή προσωπικότητας από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ΜΜΕ και η προσβολή της προσωπικότητας

Ένα από τα δυσχερέστερα νομικά προβλήματα με μεγάλη πρακτική σημασία αποτελεί η εύρεση της "χρυσής τομής" ανάμεσα στην ελευθερία του Τύπου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση αφενός και στο απαραβίαστο της ιδιωτικότητας του ατόμου και το απόρρητο της επικοινωνίας του αφετέρου. Στην περίπτωση των δι...

Θύματα εγκλημάτων και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Η κυρία Κορμικιάρη υπεισέρχεται με την εργασία της για τα "Θύματα εγκλημάτων και ΜΜΕ στη Γερμανία και στην Ελλάδα" μεταξύ άλλων σε αυτά τα από θεωρητικής, πρακτικής και δικαιοπολιτικής άποψης επίκαιρα πεδία των εμπειριών των θυμάτων, των άμεσων συνεπειών τους (πρωτογενής θυματοποίηση) και των έμμεσω...

Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ

Για πρώτη φορά σε ένα συλλογικό έργο διερευνώνται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσιογράφων και των εκδοτών. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα συλλογικής διαχείρισης δι...

Η προστασία των ανηλίκων στα οπτικοακουστικά μέσα

[...] Σκοπός της έρευνας είναι η παρουσίαση των εθνικών νομοθεσιών και των κανόνων δεοντολογίας που έχουν τεθεί σε ισχύ στα 15 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το πρίσμα της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας "Τηλεόραση χωρίς Σύνορα", όπως αυτή τροποποιήθηκε το 1997. Οι σχετικές εθνικές ρυθμίσε...

Μέσα μαζικής ενημέρωσης και σύγχρονα προβλήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέσα μαζικής ενημέρωσης και σύγχρονα προβλήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέσα μαζικής ενημέρωσης και σύγχρονα προβλήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε. στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε., μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η νομοθεσία των ΜΜΕ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νομοθεσία των ΜΜΕ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νομοθεσία των ΜΜΕ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων

Είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο στο πλαίσιο του διαλόγου στον τομέα του δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζει και αναλύει το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης της ελευθερίας των οπτικοακουστικών μέσων. Η συγγραφέας δίνει ειδική έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και σχολιάζει ...

Ραδιοτηλεόραση και σύνταγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ραδιοτηλεόραση και σύνταγμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ραδιοτηλεόραση και σύνταγμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί μέσων ενημέρωσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί μέσων ενημέρωσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί μέσων ενημέρωσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κανόνες δεοντολογίας. Πειθαρχικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κανόνες δεοντολογίας. Πειθαρχικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κανόνες δεοντολογίας. Πειθαρχικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο της πληροφόρησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο της πληροφόρησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο της πληροφόρησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε. στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε., μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...