Βιβλία

Φυτοτεχνολογία

Περιεχόμενα Άσκηση1η: Φυτικό Βασίλειο Άσκηση 2η: Φυτικό Κύτταρο Άσκηση 3η: Νεκρά Κυτταρικά Έγκλειστα - Πλάστες Άσκηση 4η: Παρεγχυματικός Ιστός - Στηρικτικός Ιστός Άσκηση 5η: Προστατευτικοί Ιστοί Άσκηση 6η: Αγωγοί Ιστοί Άσκηση 7η: Ανατομική Διάπλαση Ρίζας Άσκηση 8η: Ανατομική Διάπλασ...

Βελτίωση φυτών

Οι επιστημονικές γνώσεις σε μια σειρά από γεωπονικά επιστημονικά πεδία όπως η γενετική, η γεωργία, τα οπωροκηπευτικά, η στατιστική, η φυσιολογία, η φυτοπαθολογία και πολλά άλλα είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των φυτών. Ο βελτιωτής πρέπει να είναι καλός γνώστης των διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων πο...

Αναπτυξιακή μοριακή βιολογία φυτών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικές έννοιες 1.1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 1.1.1. Ανάπτυξη του γαμετόφυτου 1.1.2. Ανάπτυξη του σποριόφυτου (εμβρυογένεση) 1.1.3. Βλάστηση - Πρωτογενής και δευτερογενής ανάπτυξη 1.2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 1.3. ΜΟΡΙΑ ΣΙΝΙΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 1.4. ΠΡΟΓΡΑΜ...

Γενετική βελτίωση φυτών

Η σημερινή ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει εισχωρήσει βαθιά στη ζωή μας έτσι ώστε να ρυθμίζουμε τις δραστηριότητές μας τον τρόπο ζωής μας στον περίγυρο της τεχνολογικής εξέλιξης. Η διείσδυση αυτή της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, σε συνδυασμό με τον αστικό-καταναλωτικό τρόπο ζωής έχουν απομακρύνει ...

Βελτίωση φυτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1η Εισαγωγή στη Βελτίωση των Φυτών. Βασικές αρχές Γεωργικού Πειραματισμού. Σχέδιο σποράς ΑΣΚΗΣΗ 2η Προετοιμασία για την εγκατάσταση ενός πειραματικού ΑΣΚΗΣΗ 3η Η χάραξη του πειραματικού ΑΣΚΗΣΗ 4η Η σπορά του πειραματικού ΑΣΚΗΣΗ 5η Παρατηρήσεις στον αγρό. 1. Χειμων...

Γεωργική γενετική

Το βιβλίο αυτό άτυπα χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της Γενετικής, από τα πρώτα βήματα έως τα λαμπρά, αλλά και αμφιλεγόμενα επιτεύγματα του σήμερα και δίνεται μια αναλυτική περιγραφή του κυττάρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαίρεση του κυττάρου και στη ...

Ειδική βελτίωση φυτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ειδική βελτίωση φυτών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ειδική βελτίωση φυτών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βελτίωση φυτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βελτίωση φυτών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βελτίωση φυτών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενετική βελτίωση φυτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενετική βελτίωση φυτών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενετική βελτίωση φυτών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...