Βιβλία

Δικαιοσύνη

Ένα δημοσίευμα στα "Πολιτικά θέματα", (τεύχος 1442/19-11-2004) με τον τίτλο "κλιμάκιο Δικαστών υπό τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο", με άκρως ενδιαφέρον δικαστικό και συνάμα κοινωνικοπολιτικό θέμα, αποτέλεσε το έναυσμα και κέντρισε το ενδιαφέρον μου να καταπιαστώ με επίμονη προσπάθεια και συστηματικά με τη ...

Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το παρόν έργο αποτελεί τη σύνοψη των πρακτικών και των εισηγήσεων του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεσμών, που έλαβε χώρα στην Καβάλα στις 8-9 Απριλίου 2011. Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος επιφανείς νομικοί καταθέτοντας την άποψή τους για την επ...

Αι καταχρήσεις της ποινικής δικαιοσύνης και ο Κωνσταντίνος Π. Μπομποτής 1853-1888

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αι καταχρήσεις της ποινικής δικαιοσύνης και ο Κωνσταντίνος Π. Μπομποτής 1853-1888 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αι καταχρήσεις της ποινικής δικαιοσύνης και ο Κωνσταντίνος Π. Μπομποτής 1853-1888, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δικαστές και δικαιοσύνη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικαστές και δικαιοσύνη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικαστές και δικαιοσύνη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θητεία στην ελευθερία

Τα κείμενα του βιβλίου έχουν δημοσιευθεί στην "Καθημερινή" τα τελευταία δέκα χρόνια. Το στοιχείο που τα συνδέει μεταξύ τους είναι η αναγνώριση της ελευθερίας ως υπέρτατης αξίας. Μια αναγνώριση που εκτείνεται στις λογικές συνέπειες και τις λογικές προϋποθέσεις της ελευθερίας. Λογική συνέπεια της αρχή...

Η εισαγγελία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εισαγγελία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εισαγγελία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Recent Advances in Court Computerisation and Legal Databases. First Steps towards E-Justice

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Recent Advances in Court Computerisation and Legal Databases. First Steps towards E-Justice στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Recent Advances in Court Computerisation and Legal Databases. First Steps towards E-Justice, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνία στην αταξική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνία στην αταξική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνία στην αταξική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δικαιοσύνη είναι υπόθεση όλων μας

Δεν αρκεί να επιθυμούμε τη δικαιοσύνη. Πρέπει, ταυτόχρονα, να κατανοούμε και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Όσα είδα και άκουσα στη ζωή μου άλλαξαν την οπτική μου για τους ανθρώπους. Καθημερινά, στην Ευρώπη, οι δικαστές ανακαλύπτουν και μια νέα κορυφή του παγόβουνου. Ένας νέος κόσμος διαμορφώνεται γύρω...

Η ήπια δικαιοσύνη

Το παρόν έργο "Η ήπια δικαιοσύνη" προάγει τη Σειρά Μελετών του Δρ. Αντωνίου Μανιάτη "Δίκαιο", που υπάγεται στον ομώνυμο Επιστημονικό Όμιλο (http://www.dikaio.gr), αντιπαραβάλλοντας προς την παραδοσιακή δικαστική λειτουργία τη σύγχρονη, εναλλακτική μορφή δικαιοσύνης, η οποία διακρίνεται για την ήπια ...

Η ελληνική δικαιοσύνη στο κατώφλι του νέου αιώνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ελληνική δικαιοσύνη στο κατώφλι του νέου αιώνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ελληνική δικαιοσύνη στο κατώφλι του νέου αιώνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προβλήματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προβλήματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προβλήματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Καταπολέμηση της διαφθοράς των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Καταπολέμηση της διαφθοράς των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Καταπολέμηση της διαφθοράς των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δικαιοσύνη και το Σύνταγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η δικαιοσύνη και το Σύνταγμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η δικαιοσύνη και το Σύνταγμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτικές αποφάσεις ολομέλειας Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτικές αποφάσεις ολομέλειας Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτικές αποφάσεις ολομέλειας Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δικαστική ανεξαρτησία και η πολιτική εξουσία στην δικαστική πρακτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η δικαστική ανεξαρτησία και η πολιτική εξουσία στην δικαστική πρακτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η δικαστική ανεξαρτησία και η πολιτική εξουσία στην δικαστική πρακτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εισαγγελία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εισαγγελία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εισαγγελία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συμβολές Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συμβολές Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συμβολές Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λαϊκή δικαιοσύνη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λαϊκή δικαιοσύνη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λαϊκή δικαιοσύνη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...