Βιβλία

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Στο παρόν περιέχεται το κείμενο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί, ότι κατά το άρθρο δεύτερο του ν. 3289/2004, "Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή ...

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Το παρόν έργο καλύπτει την ανάγκη μιας κατ΄ άρθρον ερμηνείας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των θέσεων της θεωρίας και συγκεντρωτική παράθεση της σχετικής νομολογίας. Συγκεκριμένα, στην εκτενή εισαγωγή παρουσιάζονται η πορεία διαμόρφωσης της Ελληνικής Στρατιωτικής Ποιν...

Στρατιωτική ποινική νομοθεσία

Στην έκδοση αυτή επιχειρείται μια παρουσίαση των σημαντικότερων τμημάτων της -ποινικού ενδιαφέροντος- στρατιωτικής νομοθεσίας και νομολογίας. Το σχετικό νομοθετικό υλικό παρουσιάζεται διαρθρωμένο σε πέντε κύριους θεματικούς τομείς: α) Τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα? β) την στρατιωτική δικαιοσύνη (π....

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα

-Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων -Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου -Κανονισμός Στρατιωτικών Φυλακών -Στρατολογικός Νόμος -Εναλλακτική Κοινωνική Υπηρεσία -Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό...

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στρατιωτικόν ποινικόν δίκαιον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στρατιωτικόν ποινικόν δίκαιον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στρατιωτικόν ποινικόν δίκαιον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα

Το έργο, εκτός από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, περιλαμβάνει τον Κώδικα δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων, τον Κανονισμό Στρατιωτικών Φυλακών, και τον Στρατολογικό Νόμο με το "δυσεύρετο" Γενικό Κανονισμό Υπηρεσίας στο στρατό και αναφορά στην εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, θέματα που αφορούν εκ...

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στρατιωτικός ποινικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στρατιωτικός ποινικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στρατιωτικός ποινικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στρατιωτικός ποινικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στρατιωτικός ποινικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στρατιωτικός ποινικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...