Βιβλία

Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

Η μονογραφία "Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού - Η συναρμογή της εξωχωρικότητας του δικαίου ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών», προϊόν διδακτορικής διατριβής, ερευνά το ζήτημα της συνεργασίας των δύο υπερδυνάμεων στο πεδίο του δικαίου ανταγωνισμού και το συντον...

Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Κύπρο (1989-2009)

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη συστηματική και περιεκτική παρουσίαση της Πολιτικής Ανταγωνισμού στην Κύπρο κατά τα έτη 1989-2009. Με αφορμή τα είκοσι χρόνια από την εισαγωγή του νομικού πλαισίου προστασίας του ανταγωνισμού στην Κύπρο και της λειτουργίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, το πα...

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Το συλλογικό αυτό έργο έχει ως στόχο την κατ άρθρο ερμηνεία του Ν 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού". Προσεγγίζει το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη σκοπιά της ελληνικής νομολογίας, αλλά και των διεθνών εξελίξεων. Το έργο μετά από ένα αρκετά αναλυτικό εισαγωγικό μέρος επικεντρώνεται στην ...

Υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

EU Competition Law and Policy

Το έργο αυτό περιέχει τις εισηγήσεις του Συνεδρίου: «Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού στην ΕΕ - Εξελίξεις και προτεραιότητες», που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2002, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Παρατίθενται εισηγήσεις τόσο μελών των οργάνων της ΕΕ, όπως του κ. M. M...

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθέμιτος ανταγωνισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθέμιτος ανταγωνισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Exclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the Εuropean Union

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Exclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the Εuropean Union στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Exclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the Εuropean Union, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...