Βιβλία

Η βία της ανεργίας

Πόσο απέχουν τα βιώματα των ανέργων από την εικόνα που διαμορφώνουν γι’ αυτούς εκείνοι που καθορίζουν την εθνική πολιτική για την αντιμετώπιση της ανεργίας; Πόσο απέχει η ζωή τους απ’ αυτή που περιγράφουν όσοι την αναλύουν, ασκώντας, κυρίως, κριτική στην "ορθολογικότητα" των πολιτικών αυτών; Ποια πο...

Ανάπτυξη και ανεργία

Η μελέτη αυτή εξετάζει την ανεργία στην Ελλάδα, στη διαχρονική της διάσταση, και ανατέμνει τους προσδιοριστικούς της παράγοντες, με σκοπό να φωτίσει την πιθανή εξέλιξη αυτής κατά τη δεκαετία 2001-2010. Με τη βοήθεια εναλλακτικών αναπτυξιακών σεναρίων για την εξέλιξη της αποταμίευσης, του οριακού κεφ...

Για μια πολιτική προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει μία πρόταση, η οποία μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά προς την καταπολέμηση της ανεργίας και την ταυτόχρονη προώθηση της απασχόλησης. Το σημείο εκκίνησης της μελέτης αποτελεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, για να εντοπιστούν τα σημεία όπου πρέπει να γί...

Ανεργία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανεργία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανεργία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ανεργία στον κόσμο του κεφαλαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ανεργία στον κόσμο του κεφαλαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ανεργία στον κόσμο του κεφαλαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεωρίες της ανεργίας

Tο πρόβλημα της ανεργίας έχει αναδειχθεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα των κοινωνιών του αναπτυγμένου κόσμου στο τέλος του 20ού αιώνα. Με σημαντική καθυστέρηση διαπιστώνεται ότι οι συνέπειες της εκτεταμένης και παρατεταμένης ανεργίας αφορούν όχι μόνο την ατομική ευημερία των ανέργων και την κοινωνική...

Πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανεργία, ένα ψευδοπρόβλημα;

Με τον εικονοκλαστικό αυτό τίτλο, που αναφέρεται στο υπ' αριθμόν πρόβλημα της Ε.Ε. αλλά ήδη και της Ελλάδας, κυκλοφόρησε η νέα μελέτη της καθηγήτριας Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. Στο βιβλίο της αυτό η γνωστή οικονομολόγος: 1. Yποστηρίζει ότι το πρόβλημα της ανεργίας, όπως προσεγγίζεται από την Ε.Ε. απο...

Τι να κάνουμε για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τι να κάνουμε για την αντιμετώπιση της ανεργίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τι να κάνουμε για την αντιμετώπιση της ανεργίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...