Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Αρχείο Σταύρου Καλλέργη: Ψηφίδες από τον σχεδιασμό της σοσιαλιστικής πολιτείας

Ο Σταύρος Καλλέργης πρωτοστάτησε στην οργανωμένη έκφραση των σοσιαλιστικών ιδεών στην ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του 1890, διεκδικώντας για το "έθνος των πτωχών, πασχόντων εργατών [...] την πλήρη ισότητα, αδελφότητα και πραγματικήν ελευθερίαν", την "απαλλαγήν παντός πάσχοντος εκ της περί της αύρι...

Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Archive Public

[...] Στα δύο εισαγωγικά κείμενα αναπτύσσουμε δύο υποθέσεις για την τέχνη του αρχείου. Η μία προτείνει την αρχειακή επιτέλεση ως δημόσια τέχνη που παρεμβαίνει στις διαδικασίες συνδιαμόρφωσης του αρχείου με έμφαση στο πολιτικό πεδίο επιτελέσεων "πράξης και ομιλίας". Η συγχρονικότητα της επιτέλεσης δη...

Τζώρτζης Πάντιμος, ένας διαφορετικός νοτάριος

Ο Πάντιμος έζησε και εργάστηκε μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου και η γλώσσα που χρησιμοποίησε ήταν η ιταλική. Το πρωτόκολλό του, αν και περιέχει μόλις 259 πράξεις, καλύπτει μια αρκετά μεγάλη περίοδο (1613-1642). Αυτό υποδηλώνει ή ότι δεν είχε μεγάλη πελατεία ή ότι ερχόταν σε σύγκρουση με τις βενετικές α...

Έγγραφα εκ του μητροπολιτικού αρχείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έγγραφα εκ του μητροπολιτικού αρχείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έγγραφα εκ του μητροπολιτικού αρχείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιατροσόφιον του δέκατου όγδοου αιώνα

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής γλωσσολογίας Κωνσταντίνος Μηνάς εντόπισε στη βιβλιοθήκη Μ. Εminescu της Ρουμανίας ένα χειρόγραφο ελληνικό Ιατροσόφιον του 18ου αιώνα, το οποίο μετά από σχολαστική έρευνα και μελέτη, το εξέδωσε με γραμματικές, μορφολογικές και συντακτικές παρατηρήσεις, εκτενέστατο γλωσσάρι...

Catalogue du fonds Ottoman des archives du moastère de Saint-Jean à Patmos

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Catalogue du fonds Ottoman des archives du moastère de Saint-Jean à Patmos στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Catalogue du fonds Ottoman des archives du moastère de Saint-Jean à Patmos, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Με την έντονα φορτισμένη, αλλά όχι απολύτως κυριολεκτική, ονομασία "Αρχείο Αγώνος" απόκειται στο Τμήμα των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη ένα πολύτιμο σύνολο από πεντέμισι περίπου χιλιάδες έγγραφα, τα οποία αγοράστηκαν το 1938 από τον Αντώνη Μπενάκη. Η Μαρία Δημητριάδου, επιμελήτρια αυτού το...

Δημήτριος Φαρμάκης

Tο βιβλίο αυτό περιέχει την διπλωματική έκδοση των 173 εγγραφών του πρωτοκόλλου του νοταρίου και Πρωτοπαπά Aγίου Mατθαίου Kερκύρας Δημητρίου Φαρμάκη (Γ. A. K. – Aρχεία νομού Kερκύρας, Nοταριακό Aρχείο, Διάφοροι συμβολαιογράφοι, φάκ. 4, υποφάκ. 5). Tα εκδιδόμενα συμβόλαια καλύπτουν την περίοδο των ετ...

Μνήμες ανθρώπων, τόπων και κτισμάτων στους Παξούς της υστεροβενετικής περιόδου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μνήμες ανθρώπων, τόπων και κτισμάτων στους Παξούς της υστεροβενετικής περιόδου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μνήμες ανθρώπων, τόπων και κτισμάτων στους Παξούς της υστεροβενετικής περιόδου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο αρχειονομίας

Ο τόμος αυτός εισάγει στις αρχές, στις έννοιες, στους ορισμούς, στις μεθόδους της Αρχειονομίας, επιστημονικού κλάδου που ασχολείται με τα αρχεία, και εξοικειώνει τον αναγνώστη, και ιδιαίτερα τον φοιτητή της Αρχειονομίας, στη σπουδή της επιστήμης των αρχείων. Η Αρχειονομία μελετά τη διαδικασία γένεση...

Οι κανονισμοί των ορφανοτροφίων αρρένων Πριγκήπου και θηλέων της Χάλκης 1921

Σε αυτό το βιβλίο θα διαβάσετε τον κανονισμό και τον κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας των δυο μεγάλων ορφανοτροφείων της Κωνσταντινούπολης, θα βρείτε με κάθε λεπτομέρεια πώς διοικούνταν τα καθήκοντα του προσωπικού καθώς και πώς ζούσαν σπούδαζαν και πώς εν τέλει μάθαιναν τέχνες τα ορφανά. Επε...

Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Δραπετσώνας 1951-1980

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Δραπετσώνας 1951-1980 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Δραπετσώνας 1951-1980, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα ΑΣΚΙ και οι συλλογές τους

Τα "Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας" είναι μια αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1992, από μια ομάδα ιστορικών και πολιτικών επιστημόνων, με σκοπό τη δημιουργία ενός επιστημονικού και αρχειακού χώρου, επικεντρωμένου στην ιστορία των κοινωνικών κινημάτων του 20ού αιώνα, μ...

Τα αρχεία και οι συλλογές της ΕΜΙΑΝ

Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) έχει τη χαρά να παρουσιάσει σήμερα τον πρώτο συνοπτικό οδηγό των συλλογών της. Το ιστορικό αρχείο της ΕΜΙΑΝ είναι ένα μικρό αρχείο που αυτή τη στιγμή αποτελείται από γραπτά τεκμήρια, φωτογραφίες, περιοδικές εκδόσεις νεολαιίστικων οργανώ...

Τα αρχεία της ΕΜΙΑΝ

Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) ιδρύθηκε πριν από μία δεκαετία με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα στο πεδίο συμμετοχής των νέων Ελλήνων στο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό κίνημα της περιόδου μετά τον εμφύλιο στη χώρα μας. Οι πρώτοι εταίροι της ήταν, σχεδόν αποκλειστι...

Ερμηνευτικό λεξικό αρχειακής ορολογίας

Το ανά χείρας λεξικό όρων του Νέστορα Μπαμπίδη, διευθυντή των ΓΑΚ-Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, αποτελεί ένα σταθμό στην εξέλιξη της Αρχειονομίας στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αφού μέσα από αυτό το λεξικό η ελληνική αρχειονομική ορολογία γίνεται γνωστή αντιστοιχούμενη με τις άλλες καθιερω...

Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους: Αρχείο Ιεράς Μονής Ιβήρων

[...] Ο κ. Μαρινέσκου, άριστος γνώστης των δύο γλωσσών (ελληνικής και ρουμανικής) και ρέκτης της επιστημονικής ερεύνης και τεκμηριώσεως, δούλεψε στα χειρόγραφα αρχεία. Συνέλεξε και άλλα σχετικά στοιχεία από τη Μονή. Τα συνέκρινε με επί τόπου επισκέψεις ρουμανικών αρχείων. Συνεργάστηκε με επιστήμονες...

Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους: Αρχείο Ιεράς Μονής Ιβήρων

[...] Ο κ. Μαρινέσκου, άριστος γνώστης των δύο γλωσσών (ελληνικής και ρουμανικής) και ρέκτης της επιστημονικής ερεύνης και τεκμηριώσεως, δούλεψε στα χειρόγραφα αρχεία. Συνέλεξε και άλλα σχετικά στοιχεία από τη Μονή. Τα συνέκρινε με επί τόπου επισκέψεις ρουμανικών αρχείων. Συνεργάστηκε με επιστήμονες...

Αρχείο της Ι. Μ. Εσφιγμένου

Ο παρών ενδέκατος τόμος της σειράς "Αθωνικά Σύμμεικτα" περιλαμβάνει τις επιτομές εκατόν πέντε ελληνικών μεταβυζαντινών εγγράφων του αρχείου της μονής Εσφιγμένου, που χρονολογούνται από το 1527 ως το 1801. Το περιεχόμενο του ελληνικού μεταβυζαντινού αρχείου της μονής, και ειδικότερα αυτού που χρονολ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...