Βιβλία

Λογιστική δεοντολογία

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να προκαλέσει την προσοχή των εμπλεκομένων στη χρηματοοικονομική λογιστική και αναφορά των επιχειρήσεων στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το δεοντολογικό πλαίσιο επαγγελματικής δράσης και συμπεριφοράς αλλά και να θέσει υπ' όψιν των εκπαιδευόμενων καθώς και των ...

Πρακτικό βοήθημα του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου

Περιέχει: - Σχέδιο Λογαριασμών Συμπληρωμένο με τους νέους λογαριασμούς που καθιερώθηκαν με γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ ή ΣΛΟΤ) και με συσχετισμένη την κωδικαρίθμηση των συλλειτουργούντων κ.λπ. λογαριασμών (για διευκόλυνση της μηχανογραφικής οργανώσεως) καθώς και με πολλέ...

Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικό βοήθημα εφαρμογής του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περί των συμμετοχών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περί των συμμετοχών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περί των συμμετοχών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περί των συμμετοχών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περί των συμμετοχών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περί των συμμετοχών σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνή λογιστικά πρότυπα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνή λογιστικά πρότυπα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης του γενικού λογιστικού σχεδίου στην πράξη

[...] Στο βιβλίο αυτό γίνεται λεπτομερής ανάλυση όλων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. και αναπτύσσονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής των κυριότερων περιπτώσεων όπως συναντιούνται στην πράξη, με όλη τους την λογιστική και φορολογική υπόσταση. Οι συγγραφείς που τους διακρίνει η άρτια επιστημονική κατ...

Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση-ερμηνεία του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...