Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Στοιχεία μηχανών

Περιέχει: Εισαγωγή στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό, Ιδιότητες Μηχανολογικών Υλικών, Ανάλυση Τάσεων Παραμορφώσεων, Σχεδιασμός σε Στατική Αντοχή Κριτήρια Αστοχίας, Σχεδιασμός σε Δυναμική Αντοχή-Κόπωση, Βελτιστοποίηση και Στατιστική Θεώρηση στο Σχεδιασμό, Κοχλίες, Συγκολλήσεις, Ηλώσεις, Σφιχτές Συναρμογ...

Στοιχεία μηχανών Ι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μια συλλογή ασκήσεων πράξης, με τις οποίες επιχειρείται να δοθεί στον αναγνώστη σπουδαστή ή μηχανικό η απαραίτητη βασική γνώση για την αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων σχετικών με τα στοιχεία μηχανών. Επειδή το πεδίο αυτό της επιστήμης, είναι ιδιαίτερα ευρύ, έχει καταβληθεί ...

Ανάλυση αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία μηχανών Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία μηχανών Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία μηχανών Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των τμημάτων μηχανολογίας αλλά και στους ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται να διδάξουν το μάθημα εργαλειομηχανές ψηφιακής καθοδήγησης. Επίσης απευθύνεται στους μηχανικούς της κατασκευαστικής μηχανολογίας, που εφαρμόζουν τις εργαλειομηχανές για τη διαμόρφωση κ...

Εγχειρίδιο συντηρητή μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Το παρόν βιβλίο έρχεται να προσθέσει στην τεχνική βιβλιογραφία ένα γενικό οδηγό για την συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τα τεχνολογικά στοιχεία των κατασκευών και η τυποποίηση των στοιχείων μηχανών και των άλλων υλικών εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά η φιλοσοφία ελέγχου και συ...

Τεχνολογία συγκολλήσεων

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει το μαθητευόμενο να αντιληφθεί τις τεχνικές διαδικασίες της μόνιμης σύνδεσης μετάλλων και άλλων υλικών με τις κατάλληλες μεθόδους συγκόλλησης. Με αυτό το έργο επιχειρείται η απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και η πρακτική εφαρμογή τους. Το επίπεδο του βι...

Θεωρία δυναμικής συστημάτων

[...] Το παρόν σύγγραμμα είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διδασκαλίας της "Δυναμικής Συστημάτων" στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η βασική μου επιδίωξη κατά τη δόμηση τόσο της συνολικής ύλης, όσο και της ύλης του κάθε κεφαλαίου, ήταν η κάλυψη των διδακτικών ανα...

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια: Μηχανές εσωτερικής καύσης II

Το παρόν βιβλίο γράφτηκε σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων του μαθήματος ΜΕΚ ΙΙ της Γ΄ τάξης "Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου" των Τ.Ε.Ε. Αποτελεί βοήθημα τόσο για τους μαθητές που διδάσκονται το μάθημα αυτό, όσο και για τους μαθητές τους που το διδάσκουν. Πιστεύω ότι θα κ...

Μηχανουργική τεχνολογία

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για σπουδαστές μηχανολογικών κυρίως κατευθύνσεων. Τα πρώτα κεφάλαια ασχολούνται με τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Κατόπιν γίνεται αναφορά στα όργανα και στους τρόπους μέτρησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χρήση εργαλείων χειρός. Ακολουθούν οι μεταλλικές...

Μηχανουργική τεχνολογία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα καθαρά διδακτικό σύγγραμμα, που σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές των μηχανολογικών τμημάτων στην περιοχή της μηχανουργικής τεχνολογίας, δηλαδή της επιστήμης εκείνης που ασχολείται με τη μελέτη των διαδικασιών διαμόρφωσης και παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων. Παράλληλ...

Στοιχεία μηχανών Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία μηχανών Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία μηχανών Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος μηχανολόγων, τεχνολόγων ενεργειακής τεχνικής

Περιέχει: -Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα -Γενική διδακτική -Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Multiple choice -Όλα τα τεθέντα θέματα Α.Σ.Ε.Π....

Ερωτήσεις και ασκήσεις στοιχείων μηχανών

[...] Τα "Στοιχεία μηχανών" είναι το μάθημα ειδικότητας στο οποίο θα εξετάζονται οι απόφοιτοι του Μηχανολογικού Τομέα. Προφανώς το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε μαθητές ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, που θα λάβουν μέρος στις πιο πάνω εξετάσεις, αλλά σε κάθε μαθητή της Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατά...

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος μηχανολόγων, ναυπηγών, μηχανικών παραγωγής και διοίκησης
Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος μηχανολόγων, τεχνολόγων ενεργιακής τεχνικής
Κινητήριες μηχανές

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι "Σύγχρονες κινητήριες μηχανές". Προορίζεται για μαθητές των Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι διάφορες Κινητήριες Μηχανές παρουσιάζονται με τη σύγχρονη μορφή τους αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους. Η παρουσίαση της ύλης βοηθά στην εμπέδωση των γνώσεων. Περιέχει:...

Μηχανολογικό σχέδιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανολογικό σχέδιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανολογικό σχέδιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμογές μηχανολογικών κατασκευών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές μηχανολογικών κατασκευών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές μηχανολογικών κατασκευών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μετροτεχνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μετροτεχνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μετροτεχνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...