Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου

- Απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου - Περίληψη και δομή των λόγων - Μετάφραση και νοηματική απόδοση του κειμένου κάθε ενότητας - Γραμματική - λεξιλογική επεξεργασία - Αρχικοί χρόνοι ρημάτων - αντικαταστάσεις - Λεξιλογικοί πίνακες - Ομόρριζα - Πλήρη συντακτική ανάλυση - Ερμηνευτι...

Αττικοί ρήτορες

Περιέχει: - Κείμενο - μετάφραση - Λεξιλόγιο - Γραμματική και συντακτική ανάλυση - Ιδεολογική και πραγματολογική ανάλυση...

Αττικοί ρήτορες

Περιέχει: - Κείμενο - μετάφραση - Λεξιλόγιο - Γραμματική και συντακτική ανάλυση - Ιδεολογική και πραγματολογική ανάλυση...

Λυσίας Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία. Δήμου καταλύσεως απολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λυσίας Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία. Δήμου καταλύσεως απολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λυσίας Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία. Δήμου καταλύσεως απολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου

Περιέχει: - Ερωτήοεις εισαγωγής - Μετάφραση - Μετάφραση κατ' αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο - Ερμηνευτικά σχόλια - Ετυμολογικά σχόλια - Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχολικού βιβλίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις....

Δημοσθένους υπέρ Κτησιφώντος περί του στεφάνου. Αισχίνου κατά Κτησιφώντος

Περιέχει: - Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ρητορεία, στο Δημοσθένη και στον Αισχίνη - Κείμενο - μετάφραση - λεξιλόγιο - Γραμματικά και συντακτικά σχόλια - Πραγματολογικά και ιδεολογικά σχόλια...

Ο Δημοσθένης

Ο Δημοσθένης έχει αναγνωριστεί ήδη από την αρχαιότητα ως ο κορυφαίος των ρητόρων του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ο Διονύσιος, μαζί με τον [Λογγίνο] και τον Δημήτριο, αποτελούν τους σημαντικότερους ίσως εκπροσώπους της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνικής κριτικής. Παρουσιάζει, λοιπόν, εύλογα ενδιαφέρον η κρ...

Ρητορικά κείμενα Δημοσθένους

Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο περιλαμβάνει: 1. Ερωτήσεις εισαγωγής 2. Αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες εμπεριέχουν: - Μετάφραση του κειμένου (σε φυσική σειρά και κατ' αντιστοιχία) - Γλωσσικά-γραμματικά σχόλια - Ετυμολογική προσέγγιση των λέξεων της εκάστοτε παρ...

Ρητορικά κείμενα Β΄λυκείου

Το παρόν σχολικό βοήθημα περιλαμβάνει τμήματα των ρητορικών λόγων "Υπέρ Μαντιθέου του Λυσία", "Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας" του Δημοσθένη και "Περί Ειρήνης" του Ισοκράτη, που αποτελούν την εξεταστέα ύλη για τα "Ρητορικά Κείμενα" της Β΄λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης. Στο βιβλίο αυτό προσπαθήσαμε να...

Λυσίου υπέρ Μαντιθέου: Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου

Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο περιλαμβάνει: 1. Ερωτήσεις εισαγωγής 2. Παρουσίαση του θεσμού της δοκιμασίας με τη βοήθεια ερωτήσεων 3. Αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες εμπεριέχουν: - Μετάφραση του κειμένου (σε φυσική σειρά και κατ' αντιστοιχία) - Γλωσσικά-γραμματικά ...

Δημοσθένους λόγοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημοσθένους λόγοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημοσθένους λόγοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κριτήρια αξιολόγησης στα ρητορικά κείμενα και στην αρχαϊκή λυρική ποίηση

Από τις εκδόσεις "Ελληνοεκδοτική" κυκλοφορούν κριτήρια αξιολόγησης Β΄ και Γ΄ ενιαίου λυκείου, θεωρητικής κατεύθυνσης, γραμμένα σύμφωνα με το νέο πνεύμα αξιολόγησης, τα οποία θα απευθύνονται στους συναδέλφους φιλολόγους, τις μαθήτριες και τους μαθητές του ενιαίου λυκείου. Τα βιβλία αυτά καλύπτουν ...

Ρητορικά κείμενα: Δημοσθένης, Ισοκράτης

Το βιβλίο αυτό περιέχει τα έργα "Υπέρ των Ροδίων Ελευθερίας" του Δημοσθένη και "Περί Ειρήνης" του Ισοκράτη. Δίνει τις απαντήσεις στο υποστηρικτικό υλικό που εξέδωσε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας για την αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών κατεύθυνση...

Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος Γ΄ λυκείου

Η παρούσα τέταρτη έκδοση αποδεικνύει πως καταφέραμε να μεταδώσουμε την αγάπη μας για το θαυμάσιο αυτό έργο του Θουκυδίδη σε μαθητές και καθηγητές και, με ιδιαίτερη χαρά, διαπιστώνουμε πως αποτέλεσε ένα μέσο κατανόησης για ένα από τα πιο σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Από τη σχ...

Ισοκράτη Περί ειρήνης Β΄ ενιαίου λυκείου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί όχι μόνο ένα πλήρες βοήθημα για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης αλλά και ένα χρήσιμο οδηγό προς τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία του ρητορικού λόγου του Ισοκράτη Περί Ειρήνης στο Ενιαίο Λύκειο. Η μέθοδος προσέγγισης του κειμένου είναι λειτουργική και π...

Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου Β΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις ερωτήσεις του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο "Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου" Β Λυκείου, με τις απαντήσεις τους. Οι απαντήσεις στηρίχθηκαν ως επι το πλείστον, στα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου που καλύπτουν πολύπλευρα το έργο του Λυσία. ...

Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος Γ΄ ενιαίου λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος Γ΄ ενιαίου λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος Γ΄ ενιαίου λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημοσθένους Υπέρ Ροδίων για τους μαθητές της Β΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημοσθένους Υπέρ Ροδίων για τους μαθητές της Β΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημοσθένους Υπέρ Ροδίων για τους μαθητές της Β΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λυσίου λόγοι Β΄ ενιαίου λυκείου

- Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση - Δομικό διάγραμμα, νοηματικές ενότητες - Γραμματικά, λεξιλογικά σχόλια - Συντακτικά σχόλια - Ερμηνευτικές παρατηρήσεις - Απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου - Πρόσθετες ασκήσεις νέου τύπου....

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...