Βιβλία

Λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας καταπιάνεται με όλους τους παράγοντες που οδηγούν σε διαταραχή του λόγου ή της επικοινωνίας, καθώς και τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Το παρόν βιβλίο επιμένει σε μια διεπιστημονική προσέγγιση της λογοθεραπείας, θεωρώντας αναγκαία τη συνομιλία με άλλους ...

ΜέταΦΩΝ τεστ

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο ρόλος της Φωνολογικής Επίγνωσης είναι σημαντικός για την πρόσβαση στο γραπτό λόγο. Το Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητας-ΜέταΦΩΝ έρχεται να καλύψει ένα κενό σε επίπεδο αξιολόγησης κατά τις μεταβατικές ηλικίες από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Τ...

Το στόμα: Υλικά ασκήσεων

Το ασκησιολόγιο "Το Στόμα - Υλικά Ασκήσεων", περιέχει 15 βάσεις παιχνιδιών και άλλα επιπλέον υλικά (κάρτες εντολών, κάρτες βαθμολόγησης) για τα παιχνίδια, τα οποία περιγράφονται στο βιβλίο "Το Στόμα". Τα δύο αυτά βιβλία αποτελούν μία συλλογή αλληλοσυμπληρούμενων ασκήσεων για τη θεραπεία της άρθρωσης...

Το στόμα

Το βιβλίο "Το Στόμα" των Veronica Struck και Doris Mols παρουσιάζει την πραγματοποίηση των ασκήσεων της "μυολειτουργικής θεραπείας" με παιγνιώδη τρόπο και με στόχο να διατηρήσει το ενδιαφέρον και το κίνητρο του παιδιού σε υψηλό επίπεδο. Αρχικά γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή του μιμικού - μυϊκού στ...

Οδηγός σχεδιασμού λογοθεραπευτικής παρέμβασης

Ο οδηγός σχεδιασμού λογοθεραπευτικής παρέμβασης δίνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μία ταχεία και μεθοδική ανάπτυξη θεραπευτικού σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των διαταραχών του λόγου-ομιλίας, με τρόπο που να ικανοποιεί τον απαιτητικό λογοθεραπευτή και να έχει αποτελεσματικότητα στις ...

Θεωρητικά και κλινικά θέματα φωνητικής και φωνολογίας

Στην παρούσα μονογραφία παρουσιάζονται θέματα που αφορούν θεωρίες της φωνολογικής εξέλιξης, ικανότητες φωνητικής πρόσληψης και ετοιμότητας του βρέφους που οδηγούν στη φωνολογική ανάπτυξη. Αναφέρονται επίσης, ερευνητικά πορίσματα φωνητικής και φωνολογικής ικανότητας παιδιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα...

Διαταραχές του λόγου στην παιδική ηλικία

Τι κάνει ένα βιβλίο που η πρώτη του έκδοση ήταν το 1957 να προχωράει σε επανεκδόσεις (1972, 1985) και ακόμη και τώρα ν' αναγνωρίζεται η αξία του και να ζητιέται η τέταρτη έκδοση; Το απαντά ο ίδιος ο συγγραφέας: "Το βιβλίο αυτό... είναι και θα μείνει ένα "ντοκουμέντο"!". Σε πολλά σημεία του είναι ...

Σημασιολογικοί σύνδεσμοι

Οι "Σημασιολογικοί σύνδεσμοι" αποτελούν την ελληνική έκδοση του "Semantic Links". Είναι μια πρώτη προσπάθεια μετάφρασης αλλά και προσαρμογής του υλικού στα ελληνικά δεδομένα. Τι είναι: Είναι ένα βοηθητικό θεραπευτικό εργαλείο αλλά και ένα ανεπίσημο αξιολογητικό υλικό για τη σημασιολογία της ελ...

Πώς να... αναγνωρίσουμε και να βοηθήσουμε παιδιά με δυσκολίες λόγου και ομιλίας

Κάθε πρώτη τάξη είναι πιθανό να έχει τουλάχιστον ένα παιδί με κάποιο βαθμό δυσκολίας στον λόγο και την ομιλία. Εδώ, η Jane Speake προσφέρει έναν ακριβή οδηγό για την αναγνώριση των παιδιών που επηρεάζονται και έναν πλούτο πρακτικών συμβουλών για υποστήριξη. Ενσωματώνοντας τη λίστα ελέγχου της Afasic...

Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου

Η "Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου" αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας προσπάθειας για την κατασκευή σταθμισμένων εργαλείων σε θέματα γλωσσικής ανάπτυξης στην ελληνική γλώσσα. Τα σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία στην ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητα διότι μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους αρμόδιου...

Διαγνωστικά θέματα λογοθεραπείας

Πρόκειται για ένα βιβλίο που αναφέρεται στις αρχές και μεθόδους αξιολόγησης των σημαντικότερων διαταραχών επικοινωνίας. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται υλικό στο οποίο ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει είτε για να το συμβουλευτεί είτε για να το χρησιμοποιήσει στην κλινική πράξη. Έτσι, το βιβλίο ...

Τραυλισμός

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αυτού περιγράφονται οι επιστημονικές απόψεις για τη φύση, την αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του τραυλισμού, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση ενός πλαισίου θεραπευτικής αντιμε...

Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου

Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας, το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών διοργάνωσε το 9ο Συνέδριό του, στο πλαίσιο του προγράμματος Telelogos, με θέμα "Διαταραχές Επικοινωνίας και Λόγου: Πρόληψη, Έρευνα, Παρέμβαση και Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία". Οι διαταραχές επικοινωνίας και λόγου αφ...

Νευρογλωσσολογική λογοθεραπεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νευρογλωσσολογική λογοθεραπεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νευρογλωσσολογική λογοθεραπεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγκόλπιο παθολογίας του λόγου στο παιδί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγκόλπιο παθολογίας του λόγου στο παιδί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγκόλπιο παθολογίας του λόγου στο παιδί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση των διαταραχών της επικοινωνίας και εκπαίδευση του λογοπεδικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση των διαταραχών της επικοινωνίας και εκπαίδευση του λογοπεδικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση των διαταραχών της επικοινωνίας και εκπαίδευση του λογοπεδικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νευρογλωσσολογική λογοθεραπεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νευρογλωσσολογική λογοθεραπεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νευρογλωσσολογική λογοθεραπεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...