Βιβλία

Η αστική πολυκατοικία της μεσοπολεμικής Αθήνας

Ο συγγραφέας πραγματεύεται το στάδιο γένεσης και εμπορευματοποίησης της πολυκατοικίας στη σύγχρονη Αθήνα. Κεντρική θέση του είναι ότι η πολυκατοικία, το κύριο μοντέλο ανοικοδόμησης των πόλεων της Ελλάδας μεταπολεμικά, έχει τις ρίζες της στη μεσοπολεμική περίοδο. Το έργο συνοδεύεται από φωτογραφίες-τ...

Η αγορά κατοικίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αγορά κατοικίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αγορά κατοικίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στεγαστικές συνθήκες στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στεγαστικές συνθήκες στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στεγαστικές συνθήκες στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αθήνα, κατοικία, οικογένεια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αθήνα, κατοικία, οικογένεια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αθήνα, κατοικία, οικογένεια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της στέγασης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της στέγασης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της στέγασης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέσες συνθήκες στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέσες συνθήκες στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέσες συνθήκες στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...