Βιβλία

Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύμβολα διαγραμμάτων ροής χημικών βιομηχανιών

Οι χημικοί μηχανικοί, που εργάζονται στη χημική βιομηχανία και ιδιαιτέρως σε βιομηχανίες διεργασιών, όπως επίσης και οι μελετητές χημικοί μηχανικοί, πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως ένα διάγραμμα ροής μιας παραγωγικής μονάδας. Στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να δώσει...

ISO 14000 και ISO 9000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο ISO 14000 και ISO 9000 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το ISO 14000 και ISO 9000, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...