Βιβλία

Ελεύθερος χρόνος

Η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία διαρκή μεταβολή, η οποία αφορά σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Η σημασία της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου, των δύο κεντρικών πεδίων της ζωής, παρουσίασε μία σημαντική αλλαγή. Οι αιτίες είναι φανερές: η αλλοτρίωση της εργασίας, η αυξανόμενη ευημερία το...

Ελεύθερος χρόνος

Οι σπουδές ελεύθερου χρόνου δεν είναι ένα αντικείμενο με δεδομένα ή καθορισμένα όρια, αντίθετα εστιάζουν κάθε φορά σε διαφορετικά θέματα και έννοιες. Τα θέματα και οι έννοιες αυτές αλληλεπικαλύπτονται με άλλες, που ανήκουν στο πεδίο της φυσικής αγωγής, του τουρισμού και του αθλητισμού. Με την ευρύτε...

Δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου

Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου αποτελούν σήμερα αναγκαιότητα για όλους τους πολίτες, ειδικότερα για εκείνους που ζουν σε αστικά κέντρα, στα οποία παρατηρούνται έντονες ελλείψεις σε αθλητικές υποδομές, φυσικούς χώρους αναψυχής και δημόσιους οργανωμένους χώρους, όπου καθένας μπορεί ελεύθερα κα...

Ο ελεύθερος χρόνος

...Θα λέγαμε, ελευθεροχρόνος - αν βέβαια "το ζήτημα του ελεύθερου χρόνου" αφορούσε κυρίως τον αγώνα για τη μείωση των ωρών εργασίας. Όμως μπορούμε να τον αποκαλούμε ακόμα έτσι σήμερα, όταν η έννοια έχει μεταβληθεί σε ιδεολογία, όταν έχει εντυπωθεί βαθιά στη συνείδηση και στο ασυνείδητο, κι όταν οι ...

Ελεύθερος χρόνος

Η κοινωνία μας βρίσκεται σε μία διαρκή μεταβολή, η οποία αφορά σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Η σημασία της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου, των δύο κεντρικών πεδίων της ζωής, παρουσίασε μία σημαντική αλλαγή. Οι αιτίες είναι φανερές: η αλλοτρίωση της εργασίας, η αυξανόμενη ευημερία το...

Ελεύθερος χρόνος των νέων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελεύθερος χρόνος των νέων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελεύθερος χρόνος των νέων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις

Το ΕΚΚΕ, από το 1959 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, πορεύεται υπηρετώντας τη βασική κοινωνική έρευνα στον τόπο μας. Η προσφορά του είναι ιδιαίτερα σημαντική σε πολλούς τομείς των κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερη ευαισθησία επέδειξε σε θέματα που αφορούν τους νέους. Οι νέοι, αναμφισβήτητα, αποτελούν μια...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...