Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Οθωμανικοί κώδικες Α-Δ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οθωμανικοί κώδικες Α-Δ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οθωμανικοί κώδικες Α-Δ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου του λατινοκρατούμενου ελληνισμού

Ο τόμος αποτελεί τη συνέχεια του "Περιγράμματος του μεταβυζαντινού δικαίου", που εκδόθηκε το 2011 και περιλάμβανε τα ελληνικά κείμενα. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τις λατινικές, ιταλικές και γαλλικές νομικές πηγές του λατινοκρατούμενου Ελληνισμού πού έχουν δημοσιευτεί από τον 19ο αιώνα έως το 2007 κ...

Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της αρχαιότητας

Ένα κλασικό έργο-σύστημα ανάγνωσης της ελληνορωμαϊκής εποχής. Η ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών της αρχαιότητας δεν είναι μόνον ένα -γνωστότατο στον επιστημονικό κόσμο και με πολλαπλές επανεκδόσεις- σύγγραμμα που απευθύνεται στους μελετώντες τις ανθρωπιστικές επιστήμες· είναι ένα πόνημα...

Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)
Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)
Η νομολογία του κριτηρίου της ελληνικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νομολογία του κριτηρίου της ελληνικής "Κομπανίας" του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 17ος-18ος αι. στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νομολογία του κριτηρίου της ελληνικής "Κομπανίας" του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 17ος-18ος αι., μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία και εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία και εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία και εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου

Ο 19ος και ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζονται από την έντονη εκδοτική δραστηριότητα στον τομέα των νομικών κειμένων της μεταβυζαντινής περιόδου, από Έλληνες και ξένους μελετητές. Οι εκδόσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν μια αξιοσημείωτη ποικιλία κειμένων, (νοταρικά και διοικητικά έγγραφα, νόμους και δι...

Η νομική παιδεία του Νεοκαισαρείας Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νομική παιδεία του Νεοκαισαρείας Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νομική παιδεία του Νεοκαισαρείας Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διάκριση των φύλων ως κριτήριο στις ρυθμίσεις των νεαρών Λέοντος Στ΄Σοφού

Στο πλαίσιο της ανάλυσής της εύστοχα επισημαίνει η συγγραφέας την ευαισθησία του Λέοντος απέναντι στο εθιμικό δίκαιο που, σε πολλές περιπτώσεις, αποτέλεσε το έναυσμα για τη λήψη νομοθετικών μέτρων. Ταυτόχρονα όμως τονίζει ότι ο Λέων δεν αναγνωρίζει στο έθιμο την άνευ ετέρου ισχύ κανόνα δικαίου. Αυτή...

Η νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία δικαίου

Στην παρούσα τέταρτη, βελτιωμένη, έκδοση του εγχειριδίου "Ιστορία δικαίου" οι συγγραφείς έκριναν σκόπιμο, οκτώ έτη μετά την κυκλοφορία της τρίτης έκδοσης, να προσαρμόσουν ορισμένα κεφάλαια στα πορίσματα πρόσφατων ερευνών με παράλληλη ενημέρωση, όπου ήταν αυτό αναγκαίο, της ενδεικτικής βιβλιογραφίας....

2ο Συνέδριο Ευρωπαίων Νομικών

To 1o Συνέδριο Ευρωπαίων Νομικών, που έγινε στη Νυρεμβέργη το Σεπτέμβριο 2001, ήταν εκείνο που άνοιξε το δρόμο για το νέο αυτό νομικό θεσμό της Ευρώπης. Το 2ο Συνέδριο Ευρωπαίων Νομικών που έγινε στην Αθήνα το 2003 (1-3 Μαΐου 2003) είχε μία, διεθνώς αναγνωρισμένη ήδη, μεγάλη επιτυχία. Είναι εκείνο π...

Κατευόδιον in memoriam Nikos Oikonomides

Από τον Μάιο 2000 ο Νίκος Οικονομίδης δεν είναι πια κοντά μας. Η Ιστορία του Δικαίου δεν υπήρξε ασφαλώς ο κύριος τομέας της ερευνητικής του δραστηριότητας. Είναι ωστόσο αναμφισβήτητη η σημασία της συμβολής του στην έρευνα των πηγών του βυζαντινού δικαίου μεεκδόσεις κειμένων και άρθρα. Ήδη λοιπόν από...

Δίκαιο και ιστορία. Μελέτες ιστορίας του δικαίου, Ι

Την άνοιξη του 1997, η Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είχε την πρωτοβουλία να διοργανώσει μια πρώτη συνάντηση εργασίας των Ελλήνων ιστορικών του δικαίου. Ο τίτλος «Από την Επιγραφή της Γόρτυνας στον Αστικό Κώδικα» παρέπεμπε στην επέτειο των πενήντα χρόνων ισχύος του Αστικού μας Κ...

Πηγές ιστορίας του δικαίου

Καρπός συλλογικής μέριμνας και εργασίας, ο "Πηγές ιστορίας του δικαίου" συγκεντρώνουν θεμελιώδεις πηγές της ιστορίας των θεσμών και δικαίου, καλύπτοντας, όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά, ένα ιδιαιτέρως εκτεταμένο χρονικό πλαίσιο, από την ελληνική αρχαιότητα ως τη Ρώμη, το Βυζάντιο, την Ενετοκρατ...

Ο θεσμός της Datio in Adoptionem

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο θεσμός της Datio in Adoptionem στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο θεσμός της Datio in Adoptionem, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περί της αστικής, εμπορικής και ποινικής των Ενετών νομοθεσίας

Η μελέτη του Δανιήλ Μανίν (1804-1857), του τελευταίου Δόγη της Βενετίας (1848-49), αποτελεί πολύτιμη και αναντικατάσταση πηγή για τη μελέτη του βενετικού δικαίου. Ο Μανίν προσφέρει μία περιεκτική σύνοψη των βενετικών Στατούτων (Statuta), δηλαδή των συλλογών νόμων που εξέδωσε η κεντρική διοίκηση της ...

Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείμενα του Corpus Juris Civilis

Η ιουστινιάνεια κωδικοποίηση, το κορυφαίο αυτό δημιούργημα της αρχαίας επιστήμης του δικαίου, υπήρξε για τον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο, ο "μέγας διαμεσολαβητής μεταξύ του ρωμαϊκού δικαίου της αρχαιότητας και του ρωμαϊκού δικαίου της αναγεννήσεως στη Δύση" και μάλιστα όπως έχει χαρακτηριστικά ειπωθεί, "κ...

Νόμος πόλεως

Η ύστερη γεωμετρική και πρώιμη αρχαϊκή περίοδος αποτελούν το χρονικό πλαίσιο στο οποίο παίρνουν μορφή και συγκροτούνται βαθμιαία οι ελληνικές πόλεις, διεκδικώντας αυτόνομη και αυτάρκη υπόσταση. Η συγκρότηση πολιτικών κοινωνιών σημασιοδοτεί την αναζήτηση μιας νέας μορφής δικαίου και γεννά τον στοχασμ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...