Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Κοινωνική εργασία για την κοινωνική δικαιοσύνη

Σε αυτό το συλλογικό τόμο για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ανάδειξης της πολιτικής και ριζοσπαστικής πρακτικής μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας. Οι συγγραφείς κρίνουν, επαναξιολογούν και αποδομούν τα παραδοσιακά μοντέλα κοινωνικής εργασίας και τον...

Η ομάδα ως μέθοδος και εργαλείο της κοινωνικής εργασίας

[...] Σε αυτό το βιβλίο γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουμε την ομάδα ως εργαλείο και μέθοδο της κοινωνικής εργασίας με ομάδες. Κύριος στόχος είναι να καταδειχθεί η σημασία της ομάδας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και να αποβεί βοηθητική σε όλους τους μελλοντικούς επαγγελματίες κοιν...

Κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Η κοινωνική εργασία εστιάζεται στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον, στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των μειονεκτούντων, καταπιεσμένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές ευρωπαϊκές κοινωνίες, η κοινωνική εργασία θέτει...

Κοινωνική εργασία με οικογένειες σε κρίση

Η αλλαγή και η εξέλιξη αποτελούν κοινωνικά φαινόμενα συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση και ίδιον γνώρισμα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Τα άτομα αποκρίνονται και αλληλεπιδρούν με τις αλλαγές αυτές αξιοποιώντας τις ικανότητες για προσαρμογή και τις δεξιότητες αντιμετώπισης νέων καταστάσεων, σε συνδυα...

Οι πρακτικές εφαρμογές της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Η κοινωνική εργασία, ως μια κατεξοχήν εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, παρά τους κοινούς σκοπούς, αρχές και μεθοδολογία της, διαμορφώνεται και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε φορά ασκείται. Ο παρών συλλογικός τόμος επιχειρεί να περιγράψει και να επεξηγήσει με σφαι...

Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις

Η κοινωνική εργασία από πολύ νωρίς συνδέθηκε με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο επίπεδο του ατόμου, της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι θεραπευτικές κοινότητες αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ψυχoτρόπες ουσίες και άλλων προβλημάτων ψυχικής υγείας, αξιοποιώντ...

Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας

Ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, η κοινωνική εργασία υπηρετεί την πραγμάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, στοχεύοντας στη χειραφέτηση των ατόμων, την αλλαγή και το ευ ζην, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζεται η πρακτική της. Το παρόν βιβ...

Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας, μοντέλα παρέμβασης

Το βιβλίο εξετάζει το θεωρητικό πλαίσιο και τα βασικά μοντέλα παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας (ψυχοδυναμικό/ψυχοκοινωνικό, παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης, επικεντρωμένη σε στόχους κοινωνική εργασία, συστημικό μοντέλο, γενικό-ολιστικό, μοντέλο διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας) από τη σκοπιά τη...

Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη

Οι εξελίξεις που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, λόγω των διεθνών και υπερεθνικών πολιτικών και των εσωτερικών διεργασιών και ανακατατάξεων, φέρνουν τις τοπικές κοινωνίες αντιμέτωπες με κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τους στόχους, τις διαδικασίες και τις δυνατότητες άσκησης κο...

Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία

Οι δεξιότητες επικοινωνίας και οι τεχνικές συνέντευξης και παρέμβασης είναι ο κορμός της κοινωνικής εργασίας. Οι σημαντικές ελλείψεις στην ελληνική βιβλιογραφία έκαναν επιτακτική την ανάγκη για ένα βιβλίο που να συνδέει τη θεωρητική αναφορά σε μεθόδους παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας με τις δεξιό...

Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας, μοντέλα παρέμβασης

Το πολυσχιδές, εκτεταμένο και περίπλοκο των θεωριών παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας, ιδιαίτερα στο επίπεδο της ατομικής προσέγγισης, η ταχύτητα με την οποία ξεπήδησαν και διαμορφώθηκαν νέα μοντέλα παρέμβασης κυρίως μετά τη δεκαετία του 1970, η σταδιακή ενοποίηση των παραδοσιακών μεθόδων κοινωνική...

Κλινική κοινωνική εργασία: κοινωνική εργασία με άτομα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική κοινωνική εργασία: κοινωνική εργασία με άτομα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική κοινωνική εργασία: κοινωνική εργασία με άτομα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοινοτική εργασία

[...] Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της Κοινοτικής Εργασίας όπως αυτό διαμορφώνεται από τα κρίσιμα ζητήματα που θέτει η πολιτική της παγκοσμιοποίησης, με τους φόβους για την απώλεια της τοπικότητας και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή μας σε μια παγκόσμια κοινότητα. Εί...

Κοινωνική εργασία με ομάδες

Στα ομαδικά αυτά σπορ μαθαίνεις να' σαι έτοιμος, να συγκρατιέσαι, να θυσιάζεις τις ατομικές χαρές ή προτίμησες για τα συμφέροντα τής ομάδας. Μαθαίνεις να προσαρμόζεις τις ιδιότητες σου στις ανάγκες του συνόλου, να εκμεταλλεύεσαι, όσο μπορείς, για τη νίκη τα ελαττώματα και τα προτερήματα σου. Με τη μ...

Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο "Πλεύση" είναι ένα εργαλείο συλλογής και ταξινόμησης των προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας (η ικανότητα του ατόμου να φέρει σε πέρας τις απαραίτητες δραστηριότητες της καθημερινότητας και να εκπληρώσει τους σημαντικούς κοινωνικούς ρόλους σύμφωνα με τις προσδοκίες-απαιτήσεις του π...

Ο διπλός ρόλος της κοινωνικής εργασίας στο πλαίσιο των κοινωνικών οργανώσεων

Η ποιότητα και το μέγεθος της συμπαράστασης της δημοκρατικής κοινωνίας προς τα κοινωνικά αδύναμα άτομα δείχνουν την αξιοπιστία του δημοκρατικού συστήματος απέναντι στους επικριτές του και, συνεπώς, και απέναντι στην κοινωνική εργασία, η οποία κατά κανόνα ασχολείται με τα άτομα αυτά. Επομένως, η κοιν...

Κοινωνική εργασία με κοινότητα

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει την εξέλιξη και τη σημερινή κατάσταση της κοινωνικής εργασίας με κοινότητα διεθνώς και ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου η κοινωνική εργασία - παρά τις ισχυρές επιδράσεις που δέχτηκε από τη Βόρεια Αμερική - ανέπτυξε μια δική της δυναμική και προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες τ...

Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία

Οι δεξιότητες επικοινωνίας και οι τεχνικές συνέντευξης και παρέμβασης είναι ο κορμός της κοινωνικής εργασίας. Το βιβλίο αυτό, επιχειρεί να σκιαγραφήσει επιλεκτικά ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις προτείνοντας ένα ολιστικό μοντέλο συμβουλευτικής. Η παρουσίαση και η ανάλυση περιπτώσεων, τα αποσπάσματ...

Ανάδοχη φροντίδα

Η αναδοχή - η νεότερη ιστορικά θεσμοθετημένη μορφή παροχής (περιστασιακής ή και μόνιμης) οικογενειακής φροντίδας σε βρέφη, νήπια, παιδιά ή εφήβους που στερούνται υποστηρικτικού περιβάλλοντος και σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους που αδυνατούν να λειτουργήσουν αυτόνομα - βρίσκεται στο επίκ...

Κοινοτική εργασία

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για συστηματική παρέμβαση στην κοινότητα προήλθε από την αναγνώριση ότι πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα οδήγησαν την κοινότητα στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες σε κρίση. Η κοινοτική εργασία είναι μια συστηματική μέθοδος παρέμβασης για την επίλυση κοινωνικών πρ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...