Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας της περιόδου 1967-2007

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας της περιόδου 1967-2007 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελλάδα και Βαλκάνια στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας της περιόδου 1967-2007, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη

Στο παρόν βιβλίο πραγματεύομαι ζητήματα Σχολικής Παιδαγωγικής και θεωρίας της Αγωγής. Ειδικότερα, εξετάζω τα προγράμματα σπουδών, τα σχολικά βιβλία σε σχέση με τα θεωρητικά τους ερείσματα και τη χρήση τους στο σχολείο ως χωροχρόνο, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο τέλος, εξ...

Εκπαιδευτική ηγεσία

Για να έχουμε εξαίρετα σχολεία, χρειάζεται να έχουμε εξαίρετους εκπαιδευτικούς ηγέτες, τόσο στο μακροεπίπεδο όσο και στο μικροεπίπεδο. Τα θέματα της Εκπαιδευτικής ηγεσίας συζητούνται και ερευνώνται όλο και περισσότερο στην εποχή μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδείχθηκε η ανάγκη για τη συγγραφή ενός ...

Η εκπαίδευση στο Δήμο Σιδηροκάστρου 2003-2004

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εκπαίδευση στο Δήμο Σιδηροκάστρου 2003-2004 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εκπαίδευση στο Δήμο Σιδηροκάστρου 2003-2004, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το εγχειρίδιο της σχολικής επιτροπής

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα των σχολικών επιτροπών -σε αντίθεση με όλα τα άλλα- δεν αλλάζει πολύ συχνά. Για το λόγο αυτό προσφέρεται να κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή. Τα θέματα της σχολικής επιτροπής - επειδή αφορούν κυρίως στα οικονομικά- θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπι...

Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στο κυνήγι του χρόνου

Το παρόν έργο διερευνά το βαθμό που η εκπαίδευση στα εσπερινά σχολεία αποτελεί παράγοντα άμβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολύ συχνά οι πολιτικές αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού πήραν τη μορφή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική φαίνεται να είναι η υπόθεση ότι ο ...

Μύθοι και πραγματικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης

Η διαθεματικότητα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελούν σημείο αναφοράς της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ως γνωστόν η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική χρησιμοποιεί έναν κατασκευασμένο Λόγο για να προωθεί τις αλλαγές. Στην τελευταία μεταρρύθμιση, ενώ η ρη...

Θρησκεία, εκπαίδευση, μετανεωτερικότητα

"Η αλλαγή των χιλιετιών είναι μια συναρπαστική εποχή για έρευνα στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Αγωγής... Η εμπειρική έρευνα που ξεκινά με σαφώς προσδιορισμένες θεωρητικές βάσεις και συνδυάζει μια ποικιλία ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης μπορεί να προάγει τη συνολική μας αντίληψη για ζητήματ...

Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες

Οι πρακτικές των νέων με τα ψηφιακά μέσα είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα στον Τύπο και στην καθημερινότητα, αλλά ελάχιστα διευρυμένο επιστημονικά στην Ελλάδα. Το παρόν βιβλίο εξετάζει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από παιδιά εφηβικής ηλικίας (14-16 χρόνων) με βάση δεδομένα που προέρχονται από ...

Έλληνες μαθητές του δημοτικού σχολείου και πολιτική κοινωνικοποίηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έλληνες μαθητές του δημοτικού σχολείου και πολιτική κοινωνικοποίηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έλληνες μαθητές του δημοτικού σχολείου και πολιτική κοινωνικοποίηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοίκηση της εκπαίδευσης και σχολική αυτονομία

Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, αφού περιγράφει την υφιστάμενη διοικητική και εκπαιδευτική δομή της χώρας μας, κάνει μια πρωτοποριακή διείσδυση στα εκπαιδευτικά πράγματα και προτείνει την Σχολική Αυτονομία ως απάντηση στα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση σήμερα. Η πρότασή του για εφαρμογή τ...

Οι κατ' οίκον εργασίες στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάθεσης και της χρησιμότητας των κατ’ οίκον εργασιών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο, σπουδαίο, αλλά ταυτόχρονα και διαχρονικό θέμα που έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας. ...

Υμνώντας το έθνος

Η συγγραφέας εξετάζει τον ρόλο των σχολικών γιορτών στην εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση των μαθητών του ελληνικού δημοτικού σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η συγγραφέας: "Οι σχολικές γιορτές αποτυπώνουν με τον πιο παραστατικό τρόπο το βαθμό εθνοκεντρισμού του εθνικού σχολικού συστήματο...

Οι κατ' οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήμερα

Δεν υπάρχει περίπτωση να αναφέρει κανείς τις λέξεις εκπαίδευση, σχολείο, μαθητές, μαθήματα, βαθμολογία, σχολική τάξη και να μην πάει αμέσως το μυαλό, συνειρμικά και αβίαστα, στις δουλειές/μαθήματα που ο μαθητής εντέλλεται στην ουσία να ετοιμάσει εκτός σχολικού ωραρίου, στο σπίτι του, τις πασίγνωστες...

Ένα τέλος... ή μια νέα αρχή;

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων ανταποκρινόμενο στο αίτημα των καιρών για ποιότητα στο δημόσιο σχολείο ανοίγει τον διάλογο με την ευρύτερη κοινότητα για τα Πειραματικά Σχολεία, τον ρόλο, τη λειτουργία τους και την εξέλιξη του θεσμού. Προκειμένου, μάλιστα, ο διάλογος αυτός να οδηγήσει σ...

Εκπαίδευση και ταυτότητα στη διασπορά

Τα θέματα της ταυτότητας και εκπαίδευσης στη διασπορά, όπως εξετάζονται μέσα από την περίπτωση του Σχολείου Αρμενοπαίδων "Λεβόν και Σοφία Αγκοπιάν" στην Αθήνα, αποτελούν το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Η εργασία στοχεύει να φωτίσει δύο κυρίως πτυχές της αρμένικης εκπαίδευσης στην Αθήνα. Κατ’ αρχάς...

Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός

Το απόλυτο -σχεδόν "φυσικό"- δικαίωμα μιας κυρίαρχης ελίτ στο συνολικά παραγόμενο προϊόν της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, δημιούργησε συνθήκες σύγχρονης "ανθρωποφαγίας", στα πλαίσια μιας άνευ όρων επιβεβλημένης καπιταλιστικής κοινωνικοοικονομικής συγκρότησης. Στο όνομα του κέρδους κ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...