Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Σχεδιάζοντας το μέλλον

Τα διλήµµατα και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας σήµερα, απαιτούν οµοψυχία, ενότητα και αλληλεγγύη, µα πάνω από όλα κοινωνικό διάλογο. Γιατί µόνο µέσα από τη σύνθεση θα µπορέσουµε να βρούµε λύσεις και απαντήσεις, αλλά και να εξασφαλίσουµε την αναγκαία συναίνεση σε κοµβικά ζητήµατα όπως εί...

Αναπτυξιακή βιομηχανική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα, 1993-2012

Το βιβλίο εξετάζει την εξέλιξη της διαδικασίας εκπόνησης και υιοθέτησης μιας αναπτυξιακής βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία. Βασική θέση του είναι ότι μία τέτοια πολιτική υπήρχε και υπάρχει και ότι η υιοθέτηση και υλοποίησή της με συνέχεια, συνέπεια, επιμονή, υπομονή, όραμα...

Ευρωπαϊκά νησιά και πολιτική συνοχή

Στόχος της μελέτης είναι η εστιασμένη ανάλυση ώστε να παραδοθεί μια εργασία αναφοράς και μια σειρά προτάσεων πολιτικής και κατευθύνσεων στρατηγικής προς τη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών νησιών μέσα στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς εξασφαλίζοντας ίσους όρους και ευκαιρίες με άλλες μη...

Πίσω στο χωριό...

Η νέου τύπου, βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην πραγµατική οικονοµία µας. Η στροφή στην πραγµατική οικονοµία είναι αδήριτη ανάγκη και προϋπόθεση για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος και την τόνωση της δραστηριότητας των µικ...

Γιατί δεν αναπτύχθηκε η μεταποιητική βιομηχανία στην Ελλάδα

Όλοι οι λαοί που αναπτύχθηκαν αντέγραψαν πράγματι τα προϊόντα των ήδη ανεπτυγμένων χωρών. Προσωπικά το είχα διαπιστώσει πολλές φορές τόσο σε διεθνείς επαγγελματικές εκθέσεις διαφόρων κλάδων, όσο και στα καταστήματα. Ωστόσο αυτό γινόταν εντατικά για όσο χρονικό διάστημα οι λαοί αυτοί προετοίμαζαν τις...

Από την κρίση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Το βιβλίο αποτελεί μια παρέμβαση στη συζήτηση για τα επίμαχα προβλήματα της κρίσης, της εξόδου από την κρίση, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τα προβλήματα αυτά εξετάζονται σε παγκόσμιο, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγί...

Κρήτη: Η νήσος της ευφορίας

Η ανάλυση του λέκτορα Πολιτικών Συστημάτων Μάνου Παπάζογλου επισημαίνει ότι η Κρήτη μπορεί να διεκδικήσει μία διακριτή θέση στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Πρόκειται, πράγματι, για μία νήσο ευφορίας, αλλά στη διάρκεια των αιώνων έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς. Τα βιώμα...

Μεταπολεμική αναπτυξιακή εμπειρία

Από της συστάσεως του νεο-ελληνικού κράτους το ζήτημα της επιβιώσεως αυτού, εστρέφετο γύρω από τους άξονες της εδαφικής του επεκτάσεως αφ' ενός και του εκσυγχρονισμού της οικονομίας του μέσω της εκβιομηχανίσεως αφ' ετέρου. Εις το τελευταίον αυτό σημείον εντοπίζεται μία ουσιώδης διαφορά μεταξύ των δύ...

Άγγελος Αγγελόπουλος: Σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Άγγελος Αγγελόπουλος: Σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Άγγελος Αγγελόπουλος: Σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πορεία προς την πρόοδο και την ανάπτυξη

Με την είσοδο της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα, εδραιώθηκε στη συνείδηση της παγκόσμιας κοινότητας το ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την εποχή των βεβαιοτήτων. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, μετά το τέλος της πρώτης δεκαετίας η κοινωνία υπέστη έναν βαρύ κλονισμό. Η κρίση του χρέους ανέδειξε μια γενικότερη κρίσ...

Οι ελληνικές περιφέρειες

Στο βιβλίο αυτό διερευνάται η πραγματική σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Αποτυπώνονται λεπτομερώς οι περιφερειακές διαφοροποιήσε...

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007 - 2013

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007 - 2013 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 2007 - 2013, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006 - 2007

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006 - 2007 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006 - 2007, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006 - 2007

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006 - 2007 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006 - 2007, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2007 - 2008

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2007 - 2008 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2007 - 2008, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2005 - 2006

Η παρούσα Εθνική Έκθεση είναι η τρίτη της σειράς ετησίων εκθέσεων που εκπονεί το IΟΒΕ, συμμετέχοντας στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Το Πρόγραμμα αυτό συλλέγει εμπειρικά δεδομένα -πρωτογενή και δευτερογενή- από κάθε χώρα και παρουσιάζει τα συνολικά ευρήματα στ...

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2004 - 2005

Η παρούσα Εθνική Έκθεση είναι η δεύτερη της σειράς ετησίων εκθέσεων που εκπονεί το IΟΒΕ, συμμετέχοντας στο διεθνές πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor. Το Πρόγραμμα αυτό συλλέγει δεδομένα από κάθε χώρα και παρουσιάζει τα συνολικά ευρήματα στην ετήσια έκδοση του Global Report on Entrerpreneursh...

Σε αναζήτηση ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης

Περιέχονται οι εισηγήσεις: Ι. Διεθνής Εμπειρία και Διδάγματα - Τάσος Γιαννίτσης, "Τα επιτυχημένα αναπτυξιακά μοντέλα: Οι κρίσιμες διαφορές με την ελληνική αναπτυξιακή πολιτική". - Λούκα Κατσέλη, "Ελλάδα 2020: Σε αναζήτηση του ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου". - Στέργιος Μπαμπανάσης, "Διδάγματ...

Ελληνική ποιότητα και ανάπτυξη

[...] Στο βιβλίο αυτό όπως και σε προηγούμενα σημαδεύονται οι κόμβοι αυτού του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου συστήματος από τη νότια Κρήτη, την Κύμη, την Λήμνο, την Λέσβο, την Αλεξανδρούπολη, την Οδησσό, το Μπουργκάς, το Κίεβο, την Βαρσοβία, το Ιόνιο και την Ανδριατική. Το επίπεδο των ελληνικών αυτοκινη...

Το μετέωρο βήμα της Ελλάδας

Το μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης πάνω στο οποίο βασίστηκε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια φτάνει πια στο τέλος του και στη θέση του γεννιέται ένα νέο. Το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τη σταθερή μετατόπιση των τεκτονικών πλακών της οικονομίας και της κοινωνίας φανερά αμήχανο. Φοβάται ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...