Βιβλία

Αιμοδοσία

Το αίμα προσφέρει ζωή και ελπίδα. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί τη κορυφαία πράξη φιλαλληλίας, αλτρουισμού και αγάπης. Σε μια αγάπη που οι ανθρώπινες σχέσεις και αξίες δοκιμάζονται, εκφράζει τη πιο αυθεντική όσο και ολοκληρωμένη εκδήλωση ανθρωπισμού, συμμετοχής και κοινωνικής προσφοράς. Δικαιωματ...

Σύμβουλος ενεργειών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύμβουλος ενεργειών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύμβουλος ενεργειών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνής κώδικας ηθικής δεοντολογίας για τους ασκούντες επαγγέλματα που αφορούν στην ιατρική και στην υγιεινή της εργασίας

Η Διεθνής Επιτροπή Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας, ιδρύθηκε το 1906 στο Μιλάνο της Ιταλίας. Είναι μια διεθνής μη κυβερνητική επαγγελματική εταιρεία με μέλη από ενενήντα τρεις χώρες, είναι αναγνωρισμένη ως μη κυβερνητικός οργανισμός από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και συνεργάζεται με ειδικευ...

Υπηρεσίες υγείας, μάνατζμεντ και τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπηρεσίες υγείας, μάνατζμεντ και τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπηρεσίες υγείας, μάνατζμεντ και τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η οικονομία των μαιευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Η αγορά των μαιευτικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από κυριαρχία του παραγωγού και αδυναμία του αγοραστή. Το τίμημα αυτής της ανισορροπίας είναι το υψηλό κόστος και η χαμηλή αξία των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μετεξέλιξη των ταμείων υγείας αλλά και των ασφαλιστικών εταιριών σε στρατηγικούς επενδυτές πόρω...

Ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της διοίκησης - διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της διοίκησης - διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της διοίκησης - διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αιμοδοσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αιμοδοσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αιμοδοσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Για μια κοινωνιολογία των ελευθερίων επαγγελμάτων

Με αφετηρία και πρότυπο το σύγχρονο ιατρικό επάγγελμα και τους μηχανισμούς που οδήγησαν στην οριοθέτησή του, αναπτύσσεται και μεταφέρεται στα ελληνικά δεδομένα η διεθνής συζήτηση σχετικά με τα ελευθέρια επαγγέλματα (professions) και κατ' επέκταση "η άνιση, αλλά νόμιμη σχέση τους με την κοινωνία" (Ha...

Human Resources Supply and Cost Containment in the Health System

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Human Resources Supply and Cost Containment in the Health System στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Human Resources Supply and Cost Containment in the Health System, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...