Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Η ωδή της Θεοτόκου

[...] Όχι μόνο αυτή η ωδή είναι τέτοια, όπως είπαμε, θαυμάσια και άξια προσοχής, αλλά και ο καιρός, κατά τον οποίο ωρίσθηκε να ψάλλεται, από τους θεοφόρους πατέρες, που τακτοποιούν τα θεία γραπτά με καλό τρόπο, είναι ο πιο κατάλληλος και ιδανικός. Ψάλλεται λοιπόν κατά το τέλος σχεδόν του Όρθρου, ότα...

Ο υμνογράφος του Αγίου Νικολάου Ιωάννης Μαυρόπους

Ο Ιωάννης Μαυρόπους, Μητροπολίτης Ευχαΐτων, γνωστός λόγιος και συγγραφέας του 12ου αιώνα έχει αφήσει πλούσιο και σημαντικό έργο από επιγράμματα και Κανόνες. Οι οχτώ Κανόνες του αποτελούν σπάνιο λογοτεχνικό και ποιητικό μνημείο και αντικατοπτρίζουν την ικανότητα του Ιωάννη να υμνήσει και να προβάλει ...

Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας μετά της ερμηνείας αυτών

Το απ' αιώνος απόκρυφον και αγγέλοις άγνωστον μυστήριον Ποίο ήταν το "μυστήριο της ευσεβείας". Το μυστήριο αυτό ήταν μυστικό, απόκρυφο και προαιώνιο σχέδιο της Παναγίας Τριάδος και επομένως άγνωστο και στους Αγγέλους και στους ανθρώπους. Τώρα όμως που το θείο αυτό σχέδιο εκπληρώθηκε κατά το μεγαλ...

Περί του Ακαθίστου Ύμνου και των αγώνων του Ηρακλείου

Διπλή λοιπόν σημασίαν έχει ο ύμνος ούτος, σημασία θρησκευτική, αλλά συγχρόνως και σημασία εξόχως εθνική. Έχει διπλό σκοπό, σκοπό θρησκευτικό, αλλά συγχρόνως και σκοπό εθνικό, διεγείρει στις καρδιές και τις ψυχές των Ελλήνων όχι μόνο αισθήματα πίστεως και ευλαβείας, αλλά και αισθήματα πολλών και μεγά...

Αγιολογικά και υμνολογικά μελετήματα

[...] Στόχος του Β΄ τόμου, είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τμήμα του Αγιολογικού και Υμνογραφικού Επιστητού, η πληροφόρησή του για άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές και θέματα που άπτονται των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αγιολογικές μελέτες καλύπτουν τόσο τη...

Κασσία

Στο λιτό κελί ενός μοναστηριού της Κωνσταντινούπολης συναντάμε μία μοναχή που περνά ατελείωτες ώρες γράφοντας. Γεμίζει αμέτρητες μεμβράνες με κείμενα. Δεν αντιγράφει κάποιο αρχαίο έργο, δεν αναπαράγει κάποια πατερική ομιλία. Οι μεμβράνες είναι γεμάτες στίχους, που πλημμυρίζουν από θεία έμπνευση και ...

Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν

[...] Θέλουμε να πιστεύουμε πως με το περιεχόμενο τούτου του βιβλίου υμνείται και δοξάζεται κατά τον καλύτερο τρόπο το κοσμοσωτήριο θαύμα της Ανάστασης του Χριστού, η οποία προοιωνίζεται και εξασφαλίζει και τη δική μας πνευματική ανάσταση από τα ψυχοφθόρα πάθη και τα σκοτεινά έργα της αμαρτίας αλλά ...

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο Ακάθιστος Ύμνος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου

Ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος (949-1022), άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποτελεί αναμφίβολα προσωπικότητα μεγάλου διαμετρήματος. Ζώντας σε κρίσιμη για το Βυζάντιο εποχή, από την άποψη των εξωτερικών συνθηκών, αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσον αφορά στον πνευματικό προβληματισμό, ο οποίος διέτρεχε τότ...

Διορθώσεις και παρατηρήσεις εις το Τριώδιον

Ασχολούμενος από πολλών ετών με το βιβλίον του Τριωδίου διεπίστωσα την ύπαρξιν εν αυτώ, ως έχει σήμερον, πλήθους σφαλμάτων γραμματικών, συντακτικών και μετρικών, τα οποία δυστυχώς επαναλαμβάνονται και διαιωνίζονται, προστίθενται δε και άλλα λόγω της άνευ ουσιαστικής επιμελείας εκδόσεως του βιβλίου. ...

Αγιολογικά και υμνολογικά μελετήματα

Υπό τον τίτλο "Αγιολογικά και Υμνολογικά Μελετήματα", εγκαινιάζεται μια σειρά που θα περιλαμβάνει μελέτες και κείμενα σχετικά με τους αγίους· κατηγοριοποιήσεις αυτών, το βίο τους ή επιμέρους πτυχές του περιεχομένου του, καθώς και μελέτες που σχετίζονται με την υμνογραφική παραγωγή προς τιμήν τους, ε...

Ρωμανού Μελωδού θεολογική δόξα

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια συλλογή μελετών που άλλες έχουν δημοσιευθεί κι άλλες πρόκειται να δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά ή συνεδριακούς τόμους. Τρεις μάλιστα από αυτές (η 1η, 2η και 3η) έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. Οι κύριες (τέσσερις) - εκτός της πρώτης κατά σειρά- μελέτες είναι...

Διορθώσεις και παρατηρήσεις εις το Τριώδιον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διορθώσεις και παρατηρήσεις εις το Τριώδιον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διορθώσεις και παρατηρήσεις εις το Τριώδιον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ακάθιστος Ύμνος

Παρά την "ακάθιστη" έρευνα, πέπλο αινίγματος εξακολουθεί να καλύπτει τον ποιητή και την εποχή σύνθεσης του Ακάθιστου ύμνου. Θα φανεί παράξενο, αλλά ούτε για το ίδιο το κείμενο, που θα νόμιζε κανείς ότι το ξέρουμε καλά, δεν είμαστε βέβαιοι, καθώς συχνά δεν μπορούμε να διακρίνουμε την πρωταρχική γραφή...

Ιαμβικοί κανόνες και καταβασίες των Χριστουγέννων και του Πάσχα

Προσευχή είναι η ταπεινή και γλυκιά συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό. Το ξεχείλισμα της καρδιάς μας κατά την οποία ευλαβικά δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Θεό, για την απεριόριστη αγάπη Του προς όλους εκείνους, που με πίστη εναποθέτουν τις ανάγκες και τις θλίψεις των προς Αυτόν. Προσε...

Περί του Ακαθίστου Ύμνου και των αγώνων του Ηρακλείου

Διττήν λοιπόν σημασίαν έχει ο ύμνος ούτος, σημασίαν θρησκευτικήν, αλλά συγχρόνως και σημασίαν εξόχως εθνικήν. Διττόν έχει σκοπόν, σκοπόν θρησκευτικόν, αλλά συγχρόνως και σκοπόν εθνικόν, διεγείρει εν ταις καρδίαις και ταις ψυχαίς των Ελλήνων ου μόνον αισθήματα πίστεως και ευλαβείας, αλλά και αισθήματ...

Τα περί του Ρωμανού του Μελωδού μελετήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα περί του Ρωμανού του Μελωδού μελετήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα περί του Ρωμανού του Μελωδού μελετήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ακάθιστος Ύμνος

Η Ακολουθία των Χαιρετισμών είναι μια από τις πιο γνώριμες στον ελληνικό λαό. Η πιο ευχάριστη Ακολουθία της Εκκλησίας μας, για την ψαλμωδία και τα κείμενά της, αλλά και γιατί απευθύνεται με ευλαβική οικειότητα στην Μητέρα του Χριστού. Η ευλάβεια των πιστών εκδηλώνεται με αθρόα συμμετοχή στην Ακολουθ...

Ρωμανού του Μελωδού ύμνος και λόγος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρωμανού του Μελωδού ύμνος και λόγος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρωμανού του Μελωδού ύμνος και λόγος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο Ακάθιστος Ύμνος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...