Βιβλία

Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου

[...] Η μελέτη μου χωρίζεται σε τρία μέρη, που το καθένα τους ανταποκρίνεται σε μιαν ιστορική ενότητα. Τα κεφάλαια των τριών μερών αποτελούν θεματικές ενότητες οι οποίες συχνά καθορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια. Θέμα του πρώτου μέρους είναι το ελληνικό θέατρο και η αρχιτεκτονική του πριν από το Εικ...

Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου

[...] Η μελέτη μου χωρίζεται σε τρία μέρη, που το καθένα τους ανταποκρίνεται σε μιαν ιστορική ενότητα. Τα κεφάλαια των τριών μερών αποτελούν θεματικές ενότητες οι οποίες συχνά καθορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια. Θέμα του πρώτου μέρους είναι το ελληνικό θέατρο και η αρχιτεκτονική του πριν από το Εικ...

Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου

Μια πλήρης ιστορική πραγματεία για το Θέατρο του Διονύσου, του πρώτου θεάτρου στην Αθήνα που φιλοξένησε τον 5ο αιώνα, ως ολοκληρωμένο σκηνικό κτίσμα, τα πρώτα ποιητικά έργα των αρχαίων Ελλήνων δραματουργών. Η έκδοση, που βασίζεται σε ανασκαφικά ευρήματα, σε γραπτές αναφορές, στα σωζόμενα δραματι...

Μεταμορφώσεις του θεατρικού χώρου

Τρεις χιλιάδες χρόνια ιστορίας της δραματουργίας, άλλοτε άμμεσα και άλλοτε έμμεσα... Ανεξάντλητες οι μορφές των χώρων που τη στέγασαν ή εξακολουθούν να τη στεγάζουν... Άπειρες οι αντιδράσεις του κοινού απέναντι στα δρώμενα, την κάθε φορά, μέσα σε διαφορετικά αρχιτεκτονικά κελύφη... Ωστόσο, η ανά χ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...