Βιβλία

Ελλάδα και Αλβανία

Οκτώ συγγραφείς γράφουν για τις Σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας: - πιστεύουν στον θεμελιώδη χαρακτήρα των σχέσεών μας με την Αλβανία και έχουν δουλέψει με αίσθημα ευθύνης επί δεκαετίες προς την κατεύθυνση αυτή. Συναντώντας, όχι σπάνια, αντιδράσεις εδώ στην Ελλάδα. Με την ιδιότητα του πολιτικού, υπουργού...

Ελληνοαλβανική ιστορία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνοαλβανική ιστορία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνοαλβανική ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ζήτημα της έξωσης των Ελλήνων από τους Άγιους Σαράντα στο Μεσοπόλεμο

Καρπός έρευνας στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, το εν λόγω ζήτημα αποτελεί εντελώς άγνωστο τόπο στη βιβλιογραφίας έχοντας να κάνει άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία του μεσοπολέμου και την αντιμετώπισή της από τον πολιτικό κόσμο της τελευταίας. Πρόκειται, λο...

Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις

Οι σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας αποτέλεσαν ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα, τόσο για τη μία όσο και για την άλλη χώρα, δημιουργώντας σε διάφορες χρονικές φάσεις, περισσότερο εντάσεις, τριβές, και αντιπαραθέσεις και λιγότερο συνεργασία και αμοιβαία οφέλη. Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις ήδη από την εποχή συ...

Ελληνοαλβανική συνεννόησις

[...] Κατ' εξοχήν εκδηλούται η ανάγκη της συνεννοήσεως και της συνεργασίας μετά των εθνικών εκείνων ομάδων, των εκτός του ελληνικού υφισταμένων, μεθ' ων η συνεννόησις είνε εφικτή. Τοιαύτη εθνική δύναμις είνε οι Αλβανοί, οίτινες και ως εκ της μετά των Ελλήνων συγγενείας, και ως εκ των παραδόσεων, κα...

Τσάμηδες

Με τον όρο Τσάμηδες εννοούμε μια ομάδα Τουρκαλβανών, οι οποίοι με την θέλησή τους εγκατέλειψαν την Θεσπρωτία, φοβούμενοι τις ποινές της ελληνικής δικαιοσύνης για τις απαράδεκτες βιαιότητες που διέπραξαν με τις ναζιστικές και φασιστικές δυνάμεις κατοχής, σε βάρος των Ελλήνων της περιοχής. Πρόκειται γ...

Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του εικοστού αιώνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του εικοστού αιώνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του εικοστού αιώνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χαμένες ευκαιρίες για ελληνο-αλβανική προσέγγιση

Οι ελληνο-αλβανικές σχέσεις με έχουν φέρει σε αμηχανία επί δεκαετίες. Και στις δύο χώρες, πολιτικοί παράγοντες έχουν πολύ καλά καταλάβει ότι υπάρχει μία ανάγκη για ομαλές, φιλικές σχέσεις. Και όμως, ενώ οι Έλληνες υπήρξαν πρόθυμοι να απλώσουν το χέρι της φιλίας, οι Αλβανοί παρέμειναν απρόθυμοι και κ...

Αλβανία και ελληνοαλβανικές σχέσεις 1912-1994

Χρονογραφία ή ιστορική μελέτη; Και τα δύο. Γιατί η ρέουσα γραφίδα του διπλωμάτη-συγγραφέα διατρέχει με καίριο όσο και ευσύνοπτο τρόπο την ογδοηκονταετή πορεία των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Από τη μορφοποίηση του αλβανικού κράτους και την αποκοπή της Β. Ηπείρου από τη γεωγραφική, οικονομική και πολιτι...

Ελλάδα, Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο 1912-1998

Για άλλη μια φορά η ρέουσα γραφίδα του διπλωμάτη-συγγραφέα Ηλία Α. Αντωνόπουλου διατρέχει με καίριο όσο και ευσύνοπτο τρόπο την πορεία των σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας κατά την περίοδο 1912-1998, συνεχίζοντας το προηγούμενο έργο του, Αλβανία και ελληνοαλβανικές σχέσεις 1912-1994. ...

Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και το βορειοηπειρωτικό ζήτημα κατά την περίοδο 1907-1914

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και το βορειοηπειρωτικό ζήτημα κατά την περίοδο 1907-1914 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και το βορειοηπειρωτικό ζήτημα κατά την περίοδο 1907-1914, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...