Βιβλία

Θεραπεία με ραδιοφάρμακα

Η θεραπεία με ραδιοφάρμακα είναι μια μορφή εκλεκτικής ακτινοθεραπείας που δίνει τη δυνατότητα της θεραπευτικής χρήσης των ραδιοϊσοτόπων για μια βλάβη με ταυτόχρονα ελάχιστη ακτινική επιβάρυνση των πέριξ ιστών. Το 1940 έγινε η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση με ραδιοϊσότοπα με την αποτελεσματική χρήσ...

Ακτινοθεραπεία

Με τη Β΄ έκδοση του βιβλίου "Ακτονοθεραπεία" παρουσιάζεται με απλό αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο η σύγχρονη γνώση και οι εφαρμογές της θεραπείας αυτής. Μετά από μια σύντομη αναδρομή στις ιστορικές αρχές της ακτινοθεραπείας, περιγράφονται: - Οι βασικές αρχές - Τα είδη της ακτινοθεραπευτικής ...

Κλινική ραδιοβιολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική ραδιοβιολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική ραδιοβιολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυσικές και τεχνολογικές αρχές ακτινοδιαγνωστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φυσικές και τεχνολογικές αρχές ακτινοδιαγνωστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φυσικές και τεχνολογικές αρχές ακτινοδιαγνωστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθήματα ακτινοθεραπείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα ακτινοθεραπείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα ακτινοθεραπείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...