Βιβλία

Τυπολογίες αφιερωμένης ζωής στη δυτική παράδοση

Mονογραφία εισαγωγικού χαρακτήρα στην πνευματικότητα και στην κανονιστική δομή των κυριότερων μορφών αφιερωμένης ζωής της δυτικής παράδοσης και γενική εισαγωγή της ιστορικής διαδρομής και των στοιχείων που διαμόρφωσαν τις ιδέες και τις πεποιθήσεις περί αφιερωμένης ζωής στη χριστιανική Δύση. Πε...

Το γλωσσάρι του Αγίου Όρους Άθω

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το γλωσσάρι του Αγίου Όρους Άθω στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το γλωσσάρι του Αγίου Όρους Άθω, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο αθωνικός μοναχισμός

Ο αθωνικός μοναχισμός, από την εμφάνισή του τον 9ο αιώνα μέχρι τον 11ο, εξετάζεται και αναλύεται μέσα από καθαρά βυζαντινές πηγές και τοποθετείται στο γενικότερο πλαίσιο του βυζαντινού μοναχισμού. Ενώ στηρίχτηκε πάνω στις ίδιες βάσεις διοίκησης με τα άλλα μοναστικά κέντρα του Βυζαντίου, εξελίχθηκε σ...

Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαρία Σκόμπτσοβα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαρία Σκόμπτσοβα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαρία Σκόμπτσοβα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ένα απλό μονοπάτι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ένα απλό μονοπάτι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ένα απλό μονοπάτι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...