Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προετοιμάζοντας τους αξιωματικούς για έναν κόσμο που αλλάζει

"Όσοι δεν εξελίσονται, είναι καταδικασμένοι να εκλείψουν" Κάρολος Δαρβίνος Η αποκαλούμενη Επανάσταση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις ταυτίζεται συνήθως μόνο με τη χρήση περισσότερων και πιο εξελιγμένων οπλικών συστημάτων, ενώ οι γνώσεις και οι ικανότητες των στελεχών, η εσωτερική δομή και οργάνωση τ...

Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο "Μαζί": Οδηγός επαγγελματικής επικοινωνίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το "Μαζί": Οδηγός επαγγελματικής επικοινωνίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγής του αναγνώστη στη διερεύνηση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, η οποία από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους αποτελεί κύριο θέμα συζητήσεων, προβληματισμού και ερευνών των φορέων που επηρεάζουν, εμπλέκονται και διαμορφώνουν τα εκπαιδευτι...

Ανθρωπιστική παιδεία και τεχνική εκπαίδευση

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται θεωρητικά και εμπειρικά το λειτουργικό ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας στην Τεχνική Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου (θεωρητικό) επιχειρείται μία λεπτομερής περιγραφή της κοινωνικής ιστορίας των ανθρωπιστικών σπουδών στο δυτικό κόσμο, ενώ επιπρό...

1997 και επτά

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο γράφτηκαν στην περίοδο 1997-2004. Δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο. Προσπάθησα με αυτά να εκφράσω την οργή μου και την αγωνία μου για την ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική για την Τ.Ε.Ε. αλλά και γενικότερα για τη δευτεροβάθμ...

Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων

Το βιβλίο αναφέρεται στην προετοιμασία των συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία προετοιμάζονται και χρησιμοποιούνται κατά την οργάνωση και την πραγματοποίηση της διδασκαλίας ενός επαγγελματικού μαθήματος. Όπως είχε αποσαφηνισθεί στον πρόλογο του πρώτου μέρους, που αναφερόταν στο σχεδιασμό της διδασκα...

Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα 1830-1930

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα 1830-1930 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα 1830-1930, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η συμβολή των ΤΕΛ στην επαγγελματική-εκπαιδευτική σταδιοδρομία και αποκατάσταση των νέων

Η σειρά καινοτομίες στην Εκπαίδευση" αποβλέπει να συμβάλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψηφίων και των υπηρετούντων διδασκόντων, με δημοσιεύσεις σχετικών με την πραγμάτωση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτι...

Εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά εργασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά εργασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά εργασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο οργανισμός που μαθαίνει

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο οργανισμός που μαθαίνει στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο οργανισμός που μαθαίνει, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...