Βιβλία

Η κατάπτωση του αναλφαβητισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η κατάπτωση του αναλφαβητισμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η κατάπτωση του αναλφαβητισμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πανελλήνια έρευνα για τον αναλφαβητισμό

Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία "Metron Analysis", σε δείγμα 5.147 Ελλήνων πολιτών, ηλικίας 15 ετών και άνω, στο διάστημα Μάιος-Ιούλιος 1998, με σχεδιασμό και επίβλεψη από το Ε.ΚΕ.ΒΙ. Στην επιστημονική ο...

Πρακτικές γραμματισμού

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα του γραμματισμού, ο γραμματισμός δεν αποτελεί ένα ουδέτερο πακέτο αποσυνδεδεμένων από τα συμφραζόμενα δεξιοτήτων, αλλά πρέπει να γίνεται νοητός εντός συμφραζομένων ως τοποθετημένη κοινωνική πρακτική. Οι "Πρακτικές γραμματισμού" συνδυάζουν βασικά θεωρητι...

Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του αναλφαβητισμού στην Ελλάδα

H ενασχόληση με τα ζητήματα του αναλφαβητισμού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί τα μεγέθη του στην Ελλάδα, στα τέλη του εικοστού αιώνα, εξακολουθούν να είναι υψηλά, αλλά διότι οι πρόσφατες εξελίξεις διαμορφώνουν δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης για τους αναλφάβητους. Και μολονότι, γι...

Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα

Ο αναλφαβητισμός αποτελεί πρόβλημα το οποίο στο κατώφλι του 2000 στιγματίζει σημαντικό αριθμό ατόμων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. [...] Στην Ελλάδα το ποσοστό των αναλφάβητων εξακολουθεί να εμφανίζει διαστάσεις ανησυχητικές, που αποτελούν τροχοπέδη τόσο για την ατομική ανέλιξ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...