Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 8
Μελέτες πυρασφάλειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες πυρασφάλειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες πυρασφάλειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο μεθοδολογίας και εκτίμησης μετρήσεων πρωτοκόλλων ελέγχου ηλετρικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο μεθοδολογίας και εκτίμησης μετρήσεων πρωτοκόλλων ελέγχου ηλετρικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο μεθοδολογίας και εκτίμησης μετρήσεων πρωτοκόλλων ελέγχου ηλετρικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φωτοτεχνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φωτοτεχνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φωτοτεχνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχατρονική

[...] Το βιβλίο αυτό γράφτηκε, έχοντας κατά νου μια σειρά μαθημάτων προχωρημένου προπτυχιακού επιπέδου σε τμήματα μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών υπολογιστών. Στα προαπαιτούμενα, για τη χρήση αυτού του βιβλίου, είναι μια σειρά μαθημάτων στα βασικά θέματα των υπολογιστών και μια σειρά μαθημάτ...

Δομημένη καλωδίωση

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης και, συγκεκριμένα, με τη δομή τον εξοπλισμό τους και τους κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους. Τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης παρέχουν την απαιτούμενη καλωδιακή και συναφή υποδομή για την υποστή...

Ηλεκτρομηχανικά συστήματα μετατροπής ενέργειας

Η ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας, είναι μια από τις βασικές περιοχές της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Μηχανικού. Στόχος, είναι η βέλτιστη (με καθαρά τεχνικο-οικονομικά κριτήρια) συνεργασία, μεταξύ των μηχανικών και των ηλεκτρικών συνιστωσών ενός ηλεκτρομηχανικού συστήματος...

Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Στην παρούσα έκδοση, γίνεται διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση, όλων των διαδικασιών Επιθεώρησης και Ελέγχου μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Αναφέρονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, από την νομοθεσία και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας. ...

Εισαγωγή στην προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ο σκοπός των "Μέσων Προστασίας" των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων είναι τριπλός: α. Να προλάβουν την βλάβη των στοιχείων τα οποία προστατεύουν, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να περιορίσουν στο ελάχιστο την έκταση της. β. Να απομονώσουν έγκαιρα το στοιχείο της εγκατάστασης που έχει υποστεί την βλάβη ...

Νέα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νέα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νέα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στις υψηλές τάσεις

[...] Το παρόν βιβλίο έχει γραφεί για τη διαδικασία του μαθήματος υψηλών τάσεων στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αποτελεί ένα χρήσιμο σύγγραμμα για οποιοδήποτε φοιτητή, σπουδαστή ή μηχανικό, θέλει να κατανοήσει την τεχνολογία των υψηλών τάσεων. Φυσικά όπως είναι γνωστό το γνωστικό πεδί...

Έλεγχοι και επανέλεγχοι κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Οι έλεγχοι και ιδιαίτερα οι επανέλεγχοι των ελληνικών κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ένα θέμα που συζητιέται από την δεκαετία του 1960. Μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη γραμμή, ένας οδηγός, για το πώς θα έπρεπε να διεξάγονται. Έχοντας πλέον από το 2006 νομικά υποχρεωτικό το...

Ηλεκτροτεχνία

Περιέχει: - Αναλυτική θεωρία - Υποδειγματικά Λυμένες Ασκήσεις - Κριτήρια αξιολόγησης - Θέματα εξετάσεων Απευθύνεται σε: - Καθηγητές Τεχνικής εκπαίδευσης - Σπουδαστές ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ. - Μαθητές Τεχνικών - Τεχνολογικών λυκείων - Υποψήφιους Πανελληνίων Εξετάσεων....

Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συστήματα οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υψηλές τάσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υψηλές τάσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υψηλές τάσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογία υλικών ηλεκτροτεχνικών εξαρτημάτων

Το βιβλίο αυτό παρέχει τις βασικές γνώσεις αλλά και τις γνώσεις ειδικότητας της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών για τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά επαγγέλματα με απόλυτη πληρότητα. Παρουσιάζονται επίσης και τα σύγχρονα υλικά της ηλεκτρονικής, καθώς και οι μέθοδοι κατασκευής διαφορετικών ηλεκτρονικ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 8
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...