Βιβλία

Η νομοθετική εξουσία και ο πρόεδρος της δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα της 3ης Ιουνίου 1927

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νομοθετική εξουσία και ο πρόεδρος της δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα της 3ης Ιουνίου 1927 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νομοθετική εξουσία και ο πρόεδρος της δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα της 3ης Ιουνίου 1927, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το σχέδιο συντάγματος του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος (1937)

Τον Ιανουάριο του 1937 ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ως αρχηγός του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος υπέβαλε αυστηρό αλλά τεκμηριωμένο υπόμνημα στον βασιλέα Γεώργιο Β' κατά της δικτατορίας Μεταξά. Στο υπόμνημά του αυτό κατηγορούσε τον Γεώργιο ότι επέβαλε και στήριζε μία δικτατορία μισητή στη μεγάλη πλειοψηφία...

Το συντακτικό έργο των Γ' και Δ' εθνικών συνελεύσεων και της Βουλής του 1926

Στο βιβλίο αυτό γίνεται σύγκριση του συντακτικού έργου δύο συντακτικών σωμάτων ενός αντιβενιζελικού και ενός βενιζελικού και μιας κυρίως βενιζελικής αναθεωρητικής βουλής. ...

Κράτος, εξουσία, κοινοβουλευτικό σύστημα σε κρίση κατά την περίοδο 1914-1920

Η παρούσα μελέτη αποτελεί σε επεξεργασμένη μορφή τη συμμετοχή του συγγραφέα της στον διαγωνισμό Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου του έτους 1998 που προκήρυξε η Βουλή των Ελλήνων για την προαγωγή των κοινοβουλευτικών θεσμών. Τιμήθηκε με βραβείο ύστερα από ομόφωνη πρόταση της κριτικής επιτροπής απονομής των...

Το μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Το αίτημα για αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου επανέρχεται σταθερά στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία είκοσι χρόνια. Θα μπορούσε όμως, άραγε, να αντιμετωπισθεί ουσιωδώς το ευρύτερο φαινόμενο της υποβάθμισης του Κοινοβουλίου και των μεταλλαγών του κοινοβουλευτισμού με θεσμικές μόνο παρεμβάσεις, δ...

Σύντομη συνταγματική ιστορία των Βαλτικών χωρών

Στόχος της παρούσας συγκριτικής μελέτης είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της νέας εποχής που διανύουν οι Βαλτικές χώρες, από την απόσχισή τους από τη Σοβιετική Ένωση και με ορόσημο-σταθμό την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις προσπάθειες της οικοδόμησης δημοκρατικού πολιτειακού πλαισ...

Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιστορική εξέλιξη του συνταγματισμού

Ο συγγραφέας, αναζητώντας το ιστορικό και το σύγχρονο νόημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη τους μέσα από τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες ανάδυσης και ανάπτυξης του συνταγματισμού, χωρίς όμως να παραβλέπει και την "προϊστορία" τους, την οποία εντοπίζει...

Συγκριτική συνταγματική μηχανική

Στη "Συγκριτική συνταγματική μηχανική" του G. Sartori απασχολεί έντονα η σύνθετη όσο και αμφίδρομη σχέση μεταξύ εκλογικού και πολιτικού συστήματος -μία σχέση στον πυρήνα της οποίας ως κύριο ζητούμενο προβάλλει ο συνδυασμός αποτελεσματικής διακυβέρνησης με πραγματικό έλεγχό της από την αντιπολίτευση....

Το σύνταγμα ως βάση της έννομης τάξης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το σύνταγμα ως βάση της έννομης τάξης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το σύνταγμα ως βάση της έννομης τάξης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το τουρκικό πολίτευμα

Μία πρώτη "ανάγνωση" του τουρκικού Συντάγματος καταδεικνύει, ενδεχομένως, την συγκρότηση ενός αυταρχικού κράτους· σε μία δεύτερη προσέγγιση, ωστόσο, διαπιστώνεται η ύπαρξη μηχανισμών ικανών, θεωρητικά τουλάχιστον, να δημιουργήσουν ρωγμές σε αυτόν τον αυταρχισμό. Μπορεί, συνεπώς, να υποστηριχθεί ότι ...

Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας 1821-1941

Σ’ αυτό το βιβλίο ο Γιώργος Αναστασιάδης, καθηγητής της Πολιτικής Ιστορίας στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καταξιωμένος συγγραφέας, καταγράφει και αξιολογεί τεκμηριωμένα και με προσιτή γραφή τις πιο βασικές εξελίξεις και καμπές και τα πιο σημαντικά πολιτικά και συν...

Κείμενα συνταγματικής ιστορίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα συνταγματικής ιστορίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα συνταγματικής ιστορίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κείμενα συνταγματικής ιστορίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα συνταγματικής ιστορίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα συνταγματικής ιστορίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...