Βιβλία

Λεξικό της σύγχρονης οικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λεξικό της σύγχρονης οικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λεξικό της σύγχρονης οικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λεξικό αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό εμπορικών, τραπεζικών και χρηματο-οικονομικών όρων

Όταν πριν από 50 περίπου χρόνια ξεκινούσαμε, από αδήριτη ανάγκη, την προσπάθεια για τη σύνταξη του Λεξικού, αποσκοπούσαμε στην αρωγή των συναδέλφων τραπεζικών, αλλά και όσων δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο οικονομικό χώρο. Με την πάροδο του χρόνου, τη διεύρυνση της ύλης και τα θετικά σχόλια του κο...

Essential Βusiness Terminology for Native Speakers of Greek

This book has been designed to serve the needs of two terminology-based modules run by the Athens University of Economics and Business (AUEB). It is a coursebook, in essence, that epitomises the keynotes and material delivered in-class to 5th semester students of the Department of Business Administr...

Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό business επιχειρησιακής ορολογίας

Το παρόν λεξικό "Οικονομικών και Επιχειρησιακών Όρων" αποτελεί απαραίτητο εγχειρίδιο για όσους απασχολούνται στο χώρο των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και για φοιτητές και ακαδημαϊκούς. Το λεξικό επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς: Επικοινωνία, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Δημόσ...

Σύγχρονο αναλυτικό αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών εμπορικών και οικονομικών όρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονο αναλυτικό αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών εμπορικών και οικονομικών όρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονο αναλυτικό αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών εμπορικών και οικονομικών όρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-γαλλο-αγγλική εμπορική και τραπεζική αλληλογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-γαλλο-αγγλική εμπορική και τραπεζική αλληλογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-γαλλο-αγγλική εμπορική και τραπεζική αλληλογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις translating

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις translating στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις translating, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μετάφραση αγγλικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μετάφραση αγγλικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μετάφραση αγγλικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις οικονομικής ορολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις οικονομικής ορολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις οικονομικής ορολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Translating

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Translating στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Translating, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αγγλική εμπορική αλληλογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αγγλική εμπορική αλληλογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αγγλική εμπορική αλληλογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομική ορολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομική ορολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομική ορολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Passages on Economics

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Passages on Economics στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Passages on Economics, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην αγγλική οικονομική και επιχειρησιακή ορολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην αγγλική οικονομική και επιχειρησιακή ορολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην αγγλική οικονομική και επιχειρησιακή ορολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αγγλικά οικονομικά αναγνώσματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αγγλικά οικονομικά αναγνώσματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αγγλικά οικονομικά αναγνώσματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

English for Students of Economics

This book is the first of a series of three books designed to assist students who want to develop English skills in the area of economics. The book uses basic economics concepts and vocabulary, as well as selected grammar, to teach skills and strategies for approaching economics readings. Ιt also in...

Selected Topics for Students of Economics

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Selected Topics for Students of Economics στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Selected Topics for Students of Economics, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

English for Students of Economics

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο English for Students of Economics στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το English for Students of Economics, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Selected Topics for Students of economics

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Selected Topics for Students of economics στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Selected Topics for Students of economics, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

English for Students of Economics

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο English for Students of Economics στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το English for Students of Economics, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...