Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Η μετάβαση από την Οθωμανική κυριαρχία στον ελεύθερο ελληνικό δικαιϊκό βίο

H συμμετοχή της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος στον εορτασμό της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωσή της από την οθωμανική κυριαρχία....

Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η γένεση του γραπτού νόμου στη δωρική Κρήτη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η γένεση του γραπτού νόμου στη δωρική Κρήτη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η γένεση του γραπτού νόμου στη δωρική Κρήτη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ιστορία του νεοελληνικού δκαίου και ο θεσμός του δικαστικού επιμελητή μέσα σ 'αυτό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ιστορία του νεοελληνικού δκαίου και ο θεσμός του δικαστικού επιμελητή μέσα σ 'αυτό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ιστορία του νεοελληνικού δκαίου και ο θεσμός του δικαστικού επιμελητή μέσα σ 'αυτό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι κανονισμοί των ελληνικών πολιτικών αντιπροσωπευτικών σωμάτων (1821 - 1991)

Η μελέτη που περιλαμβάνει ο εκδιδόμενος σήμερα Α΄ τόμος του όλου έργου, στον οποίο ο συγγραφέας έδωσε τον τίτλο "Θεωρητικό θεμέλιο", αποτελεί, στην ουσία, μια μελέτη της ιστορίας του δικαίου, που ρύθμισε τη λειτουργία των αντιπροσωπευτικών σωμάτων της ελληνικής δημοκρατίας στην ιστορική της πορεία α...

Essays in honour of Konstantinos D. Kerameus

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Essays in honour of Konstantinos D. Kerameus στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Essays in honour of Konstantinos D. Kerameus, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα: 5ος και 4ος π.Χ. αι.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα: 5ος και 4ος π.Χ. αι. στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα: 5ος και 4ος π.Χ. αι., μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τιμητικός τόμος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Introduction to Greek Law

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Introduction to Greek Law στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Introduction to Greek Law, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί τουρκοκρατίας

Η μονογραφία, που αποτελεί διατριβή επί υφηγεσία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί βασική μελέτη για την απονομή της δικαιοσύνης στις αστικές υποθέσεις των ορθοδόξων χριστιανών την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Το βιβλίο διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ο Μοσχοβάκης κάνει επισκόπηση τ...

Ο ελληνικός λαός

[...] Ο μεθοδικός επιστήμονας Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ πρόσφερε θετικότατες υπηρεσίες στον τόπο μας με το βιβλίο του "Ο Ελληνικός λαός", όσο αρνητικές ήταν οι υπηρεσίες του σαν πολιτικού μέλους της τριμελούς αντιβασιλείας. Το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφής είναι αφιερωμένο στην έρευνα και την αποτύπ...

Ο ελληνικός λαός

[...] Ο μεθοδικός επιστήμονας Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ πρόσφερε θετικότατες υπηρεσίες στον τόπο μας με το βιβλίο του "Ο Ελληνικός λαός", όσο αρνητικές ήταν οι υπηρεσίες του σαν πολιτικού μέλους της τριμελούς αντιβασιλείας. Το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφής είναι αφιερωμένο στην έρευνα και την αποτύπ...

Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

Το έργο αυτό, "η βίβλος του ελληνικού νομικού πολιτισμού": - κωδικοποιεί "τα των Ελλήνων νόμιμα" η "πανελλάνων Νόμον", δηλαδή τον Ηθικόν Νομοκανόνα των Πανελλήνων, αναλλοιώτως, σχεδόν, ισχύοντα μέχρι και σήμερα. - "ενωτίζεται" και καταγράφει, με ενδελεχή επιστημονική τεκμηρίωση δια των ad ho...

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...