Βιβλία

Εμβρυολογία κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος

Το βιβλίο "Εμβρυολογία του Κρανιοπροσωπικού Συμπλέγματος", περιλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της πολύπλοκης εμβρυικής ανάπτυξης της κρανιοπροσωπικής περιοχής, αλλά και την ερμηνεία των διαμαρτιών του προσώπου. Οι συγγραφείς του, επίκουρος καθηγητής του Οδοντιατρικού Τμήματος...

Εμβρυολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμβρυολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμβρυολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λοιμώξεις της εγκύου, του εμβρύου και του νεογνού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λοιμώξεις της εγκύου, του εμβρύου και του νεογνού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λοιμώξεις της εγκύου, του εμβρύου και του νεογνού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Langman's ιατρική εμβρυολογία

Η "Ιατρική εμβρυολογία" του Langman είναι ένα συνοπτικό και μεθοδικό βιβλίο για φοιτητές, που παρουσιάζει τόσο τις βασικές επιστημονικές έννοιες όσο και τις κλινικές πληροφορίες τις απαραίτητες στους σημερινούς περικομμένους κύκλους σπουδών. Στην 6η αυτή έκδοση η προσοχή εστιάζεται κυρίως στις η...

Βασική εμβρυολογία και συγγενείς ανωμαλίες

Το βιβλίο αυτό διαλέχτηκε για μετάφραση, γιατί αποτελεί, με τη σύγχρονη επιστημονική του ύλη και την απλή μορφή του, την ελάχιστη ύλη εμβρυολογίας που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές της Ιατρικής για την κατανόηση των προκλινικών και κλινικών μαθημάτων. Με πλούσια εικονογράφηση, παραθέτει όλη την...

Η ανθρώπινη διάπλαση

Η όγδοη έκδοση του βιβλίου "Η Ανθρώπινη Διάπλαση" έχει πλήρως αναθεωρηθεί, ώστε να περιλαμβάνει τις τρέχουσες γνώσεις μας για μερικά από τα μοριακά γεγονότα, που οδηγούν στο σχηματισμό του εμβρύου. Περιέχει επίσης περισσότερο κλινικά προσανατολισμένο υλικό, σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. ...

Εμβρυολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμβρυολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμβρυολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασική ιατρική εμβρυολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασική ιατρική εμβρυολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασική ιατρική εμβρυολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμβρυολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμβρυολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμβρυολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πειραματική εμβρυολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πειραματική εμβρυολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πειραματική εμβρυολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμβρυολογία και τερατολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμβρυολογία και τερατολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμβρυολογία και τερατολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών

[...] Το βιβλίο αυτό με την πλούσια εικονογράφηση της φυσιολογικής και ανώμαλης εμβρυϊκής ανάπτυξης με τα περιεκτικά επεξηγηματικά κείμενα που τη συνοδεύουν θεωρούμε ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για την διδασκαλία της Εμβρυολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο. Η μεθοδική διάταξη της ύλης με την ύπαρξη τη...

Η ζωή πριν από την γέννηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ζωή πριν από την γέννηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ζωή πριν από την γέννηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συγγενής διαφραγματοκήλη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συγγενής διαφραγματοκήλη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συγγενής διαφραγματοκήλη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμβρυολογία του ανθρώπου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμβρυολογία του ανθρώπου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμβρυολογία του ανθρώπου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επίδραση της ρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος στο έμβρυο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η επίδραση της ρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος στο έμβρυο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η επίδραση της ρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος στο έμβρυο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βραγχιακές δυσπλασίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βραγχιακές δυσπλασίες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βραγχιακές δυσπλασίες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...