Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Αναγραφή της Κυζίκου

Η "Αναγραφή της Κυζίκου" είναι η πρώτη έκδοση του ομώνυμου χειρογράφου, ενός ανυπόγραφου ιστορικού υπομνήματος το οποίο φυλάσσεται στην πολύτιμη συλλογή κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων (υπ' αριθ. 50). Πρόκειται για το παλαιότερο σωζόμενο κείμενο τοπικής ιστοριογραφίας που αφορά την αρ...

Μικρά Ασία, προσφυγικά ατελεύτητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μικρά Ασία, προσφυγικά ατελεύτητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μικρά Ασία, προσφυγικά ατελεύτητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σημειώσεις τινές περί της Μικρασιανής αρίας ομοφυλίας

Ο σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η κατά το δυνατόν διαφώτισις ενός των σπουδαιότατων ζητημάτων των αναγομένων εις την αρχαιοτάτην ιστορίαν της Μικρας Ασίας ήτοι του ζητήματος: τίνες οι Άριοι λαοί οι εν αρχαιοτάτοις χρόνοις οικήσαντες εν τη χώρα ταύτη, και αν οι λαοί ούτοι απετέλουν ιδίαν τινά ο...

Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Présentaτion du centre d' études d' Asie mineure: Recherches d' ethnographie

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Présentaτion du centre d' études d' Asie mineure: Recherches d' ethnographie στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Présentaτion du centre d' études d' Asie mineure: Recherches d' ethnographie, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μικρά Ασία

Σήμερα "το γλυκό και ζεστό φως της Ιωνίας", όπως θα έγραφε ο Φελίξ Σαρτιώ "δεν φωτίζει πια παρά ερημωμένες εκτάσεις". Και μπορεί η νέα Τουρκία να βαδίζει πια το δρόμο της ανάπτυξης χωρίς τους αρχαίους κατοίκους της (παρά μόνον όσους από αυτούς εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίσθηκαν), για όσους ωστόσο απο...

Έφεσος

Η μεγαλύτερη ακμή της, ορατή σήμερα στους επισκέπτες, είναι οι δυο πρώτοι μεταχριστιανικοί αιώνες, οπότε και αναδείχθηκε στην τρίτη σε σημασία πόλη της αυτοκρατορίας μετά τη Ρώμη και την Αλεξάνδρεια. Οι επισκέψεις του Αποστόλου Παύλου και η προς Εφεσίους επιστολή του, η εκεί παραμονή του Αγίου Ιωάνν...

Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας απο την Κλασσική Αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα : Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας απο την Κλασσική Αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα : Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας απο την Κλασσική Αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα : Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μικρά Ασία: Ιστορία των Μέσων Χρόνων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μικρά Ασία: Ιστορία των Μέσων Χρόνων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μικρά Ασία: Ιστορία των Μέσων Χρόνων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η άγνωστη Μικρά Ασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η άγνωστη Μικρά Ασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η άγνωστη Μικρά Ασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρύσιο - Αρετσού - Darica

Το βιβλίο αποτελεί μια γεωγραφική και ιστορική πραγματεία της βιθυνιακής πόλης της Αρετσούς. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, κατά την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και την οθωμανική περίοδο, γίνεται αναφορά στους περιηγητές που πέρασαν από την πε...

Η μάστιγα της Ασίας: 1922 Μικρασιατική καταστροφή

Η "μάστιγα της Ασίας" δεν είναι ένα ιστορικό αφήγημα. Είναι η συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία του έντιμου διπλωμάτη George Horton, που υπηρετούσε ως γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη τα χρόνια της Μικρασιατικής τραγωδίας. Φωτίζει, παραστατικά και αντικειμενικά, πολλές πτυχές της Μεγάλης Περιπέτει...

Ταρσός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ταρσός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ταρσός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έφεσος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έφεσος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έφεσος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μικρά Ασία

Το απόσταγμα των οδοιπορικών περιπλανήσεων του γνωστού από το βιβλίο του "Κωνσταντινούπολη" συγγραφέα, κατά μήκος αυτής της πανάρχαιας διαδρομής, που φιλοξένησε τόσους πολιτισμούς, από την Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τα Νεότερα χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Το βιβλίο παρότι προορίζεται να αποτελέσει ο...

Μικρά Ασία, Κύπρος

Δύο πανάρχαιες κοιτίδες Ελληνισμού με παράλληλους δρόμους στον πολιτισμό, την πρόοδο, την ευημερία, τον πατριωτισμό, την προδοσία, την συμφορά, την τραγωδία. Η Μικρά Ασία από την μια το 1922 και η Κύπρος από την άλλη το 1974. Μέσα δηλαδή σε μισό αιώνα, απέκτησαν κοινή πορεία προδοσίας, θρήνου και...

Χαμένες πατρίδες: Πριγκηπόνησα

[...] Τα Πριγκηπόνησα, σπαρμένα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης στην βορειοανατολική άκρα της προ του Πόντου θάλασσας και στο στόμιο του κόλπου της Νικομηδείας, του πάλαι ποτέ Αστακηνού, είναι εννέα. Κάποιοι άλλοι μεσοπέλαγοι ύφαλοι, οι Βόρδωνες, ήταν κατά την παράδοση ό,τι απέμενε από ένα άλλο καταποντισμ...

Χαμένες πατρίδες: Μικρά Ασία

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται η ιστορία του Ελληνισμού των παραλίων της Μικράς Ασίας. Σκοπός όμως δεν είναι η παρουσίαση της ζωής μόνο των χιλιάδων Ελλήνων της Σμύρνης, του Μπουρνόβα και του Αϊδινίου, αλλά και των λίγων δεκάδων που έζησαν στους Σαράντα και της Σταδιά της Μαρμαρίδας ή των πέντε στο...

Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την αρχαιότητα μέχρι την μεγάλη έξοδο

Αγαπητοί μας φίλοι Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. με ικανοποίηση σας παρουσιάζουν τα Πρακτικά του 20υ Συμποσίου που διοργάνωσαν με γενικό τίτλο: "Ο Eλληνισμός της Μικράς Ασίας από την αρχαιότητα μέχρι τη μεγάλη Έξοδο" Αυτή τη φορά εξειδικεύσαμε τη θεματική μας στο χώρο της Παιδείας και της ...

Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την αρχαιότητα μέχρι τη μεγάλη έξοδο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού εκπληρώνοντας τους στόχους του, όπως τους είχε ανακοινώσει παρουσιάζοντας την οργάνωση του 10υ Συμποσίου του, με τον τίτλο: "0 Ελληνισμός της Μ. Ασίας από την Αρχαιότητα μέχρι τη Μεγάλη 'Εξοδο" προχώρησε στην έκδοση τ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...