Βιβλία

Englistoria

Το βιβλίο "Englistoria: English through the study of History" επιχειρεί να συνδέσει την μελέτη της Αγγλικής Γλώσσας με την επιστήμη της Ιστορίας. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Στο δεύτερο τόμο του έργου αναλύονται κείμενα ιστορικών που καλύπτουν ευρύτερες θεμα...

Englistoria

Το βιβλίο "Englistoria: English through the study of History" επιχειρεί να συνδέσει την μελέτη της Αγγλικής Γλώσσας με την επιστήμη της Ιστορίας. Μέσα από την ανάλυση κειμένων ελλήνων και ξένων ιστορικών καλύπτονται ο ευρωπαϊκός 20ός αιώνας και οι αρχές του 21ού -από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έως την ...

Η υπόσχεση του επερχόμενου μεσαίωνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η υπόσχεση του επερχόμενου μεσαίωνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η υπόσχεση του επερχόμενου μεσαίωνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

English through the Language of History

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο English through the Language of History στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το English through the Language of History, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

English for Students of History and Archaeology

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο English for Students of History and Archaeology στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το English for Students of History and Archaeology, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...