Βιβλία

Ελληνικά παιδιατρικά βιβλία 1837-1960

Πρώτη απόπειρα συγγραφής ελληνικού Παιδιατρικού βιβλίου θα πρέπει να θεωρείται εκείνο του καθηγητού Ιωάννου Ολυμπίου "Εγχειρίδιον περί της σωματικής ανατροφής των παιδίων", που εκδόθηκε το 1837, χρονιά ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ιατρικής Σχολής. Όμως ειδικό βιβλίο Παιδιατρικής στην ελ...

Ιστορία της ιατρικής: Ελληνική βιβλιογραφία 1750-2000

Σημαντικό στοιχείο της παρούσης βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής είναι ότι περιέχει και τα άρθρα, που έχουν δημοσιεύσει στα διάφορα περιοδικά, ιατρικά, ιστορικά, φιλολογικά κ.ά, και τα οποία ήταν εν πολλοίς άγνωστα στους συγγραφείς και μελετητές της Ιστορίας της Ιατρικής. Μάλιστα τα λήμματα αυτά ...

Γαληνού άπαντα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γαληνού άπαντα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γαληνού άπαντα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...