Βιβλία

Μηχανική των τεμαχιδίων

To παρόν σύγγραμμα εκδίδεται για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος "Μηχανική των Τεμαχιδίων" (ΜΟΠ 309) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Όμως, νομίζουμε ότι είναι αρκετά χρήσιμο και για επαγγελματίες μηχανικούς που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία και την ...

Η γεωχημική συμπεριφορά των βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον

Περιέχει: Τα βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον και οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο, φυτά και ζώα, Το κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Χρώμιο, Κοβάλτιο, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Υδράργυρος, Σελήνιο, Αρσενικό, Χαλκός, Οι επιπτώσεις των βαρεών μετάλλων στην υγεία των ανθρώπων, Ευρετήριο....

Μεταλλογνωσία

[...] Η ύλη του βιβλίου απευθύνεται κυρίως σε μη Μεταλλουργούς Μηχανικούς και γενικά Τεχνολόγους Υλικών. Επιχειρεί σύνδεση των βασικών γνώσεων της Φυσικής Μεταλλουργίας με τις εφαρμογές. Τα εισαγωγικά θέματα της επιστήμης των υλικών θεωρούνται γνωστά (π.χ, διαγράμματα των φάσεων). Θα επετύγχανε τους...

Φυσική μεταλλουργία

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της Φυσικής Μεταλλουργίας, οι οποίες διέπουν την συσχέτιση μεταξύ της κατεργασίας, της δομής και των ιδιοτήτων των μεταλλικών υλικών. Η ύλη αναπτύσσεται σε δέκα κεφάλαια ως εξής: - Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή - Η δομή των μετάλλων - Ατέλειε...

Αρχαιογνωσία των μετάλλων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχαιογνωσία των μετάλλων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχαιογνωσία των μετάλλων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κατεργασίες μετάλλων

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις του τομέα της μεταλλοτεχνίας και τις ειδικές γνώσεις για τις τεχνικές της βιομηχανίας. Το βιβλίο είναι το πλέον κατάλληλο για τεχνολογική εκπαίδευση καθώς και για την ενδοεπιχειρησιακή "δια βίου" εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ύλη έχει παρουσιαστεί με ...

Τεχνολογία κατεργασίας μετάλλων

Oι μέθοδοι κατεργασίας των μετάλλων αποτελούν τη βάση της παραγωγής προϊόντων. Tο πλήθος των μεθόδων κατεργασίας είναι τόσο μεγάλο ώστε ακόμα και η απλή αναφορά τους είναι δυσχερής πόσο μάλλον η ειδικότερη ανάπτυξή τους. H επιλογή των μεθόδων που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό βασίστηκε στην ευρύτητα...

Βιομηχανικά κράματα

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει μια σφαιρική και λεπτομερή κάλυψη σε μερικά από τα πιο σημαντικά βιομηχανικά κράματα της σημερινής τεχνολογίας. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πολυτεχνικών τμημάτων, τμημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών και σπουδαστές συναφών πεδίων. ...

Μεταλλογνωσία

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η, μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, κατανόηση των βασικών σχέσεων μεταξύ δομής, διεργασιών και ιδιοτήτων των υλικών, καθώς και των τεχνικών ελέγχου της ποιότητάς των. Είναι αυτονόητο ότι στον περιορισμένο όγκο που εξ' αντικειμένου έχει ένα εργαστηριακό - διδακτικό βιβλί...

Μεταλλογνωσία και θερμικές κατεργασίες των μετάλλων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεταλλογνωσία και θερμικές κατεργασίες των μετάλλων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεταλλογνωσία και θερμικές κατεργασίες των μετάλλων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συλλογή ασκήσεων για μέταλλα και άλλα υλικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συλλογή ασκήσεων για μέταλλα και άλλα υλικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συλλογή ασκήσεων για μέταλλα και άλλα υλικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέταλλα και άλλα υλικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέταλλα και άλλα υλικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέταλλα και άλλα υλικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογία σπάνιων μετάλλων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνολογία σπάνιων μετάλλων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνολογία σπάνιων μετάλλων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεταλλογνωσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεταλλογνωσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεταλλογνωσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...