Βιβλία

Πέφυκε λίθος

Το λατομείο της Βαθής στην Τήνο χρησιμοποιήθηκε κατά τη Βενετοκρατία, την Τουρκοκρατία και τα νεότερα χρόνια. Από το 1927 εως το 1940 λειτούργησε εκεί μια μεγάλη για την εποχή μονάδα, η επιχείρηση Καραγεώργη. Εκάλυπτε όλο το φάσμα εξόρυξης και κατεργασίας του μαρμάρου (λατομείο, σχιστήριο, εργαστήρι...

Το ελληνικό μάρμαρο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ελληνικό μάρμαρο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ελληνικό μάρμαρο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...