Βιβλία

Οι ιδιωματισμοί της ρουμανικής διδακτικής σε ξένους φοιτητές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι ιδιωματισμοί της ρουμανικής διδακτικής σε ξένους φοιτητές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι ιδιωματισμοί της ρουμανικής διδακτικής σε ξένους φοιτητές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρουμανική γλώσσα για τους Έλληνες

Το παρόν βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο -βοήθημα της ρουμανικής ως ξένης γλώσσας και απευθύνεται τόσο στους Έλληνες φοιτητές όσο και στους καθηγητές που τη διδάσκουν. Το εγχειρίδιο ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την εκμάθηση της γλώσσας, στη διάρκεια της προσωπικής μελέτης, αλλά και του οργανωμένου ...

Τα ρουμάνικα άνευ διδασκάλου για Έλληνες

Το βιβλίο αυτό έγινε για να καλύψει μια ανάγκη που συνεχώς αυξάνεται για γνώση της Ρουμάνικης γλώσσας. Για τη δημιουργία του, χρησιμοποιήθηκαν βοηθήματα που διδάσκονται στα Ρουμάνικα σχολεία. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα και με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις προκειμένου να γίνει κατανοητό από όλ...

Ρηματικός οδηγός της ρουμανικής γλώσσας

Η εκμάθηση των βαλκανικών γλωσσών αποτελεί έναν σχετικά νέο εκπαιδευτικό κλάδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα γι' αυτό η υπάρχουσα διδακτική ύλη είναι σχετικά πενιχρή, σε σύγκριση με την αντίστοιχη της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών γλωσσών, των οποίων η διδασκαλία έχει ήδη μεγάλη παράδοση ...

Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθήματα ρουμανικής γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα ρουμανικής γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα ρουμανικής γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-ρουμανικοί διάλογοι και μικρός τουριστικός οδηγός της Ρουμανίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-ρουμανικοί διάλογοι και μικρός τουριστικός οδηγός της Ρουμανίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-ρουμανικοί διάλογοι και μικρός τουριστικός οδηγός της Ρουμανίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...