Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Εισαγωγή στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Η έκδοση: "Εισαγωγή στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων" προορίζεται να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα για τους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων γενικότερα, όσον αφορά στην κατανόηση των βασικών εννοιών και τεχνικών που έχουν σχέση με την Ανάλυση των Ηλεκτρικών Κυκλω...

Ανάλυση κυκλωμάτων ισχύος

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων στη μόνιμη ημιτονοειδή κατάσταση λειτουργίας. Δημιουργεί ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται η ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και περιλαμβάνει τις απολύτως απαραίτη...

Εισαγωγή στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βοήθημα στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας και των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών αποτελεί βάση για έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Το βιβλίο περιέχει θεωρία αλλά και αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα. Περιεχόμενα: 14. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ...

Ηλεκτρικά κυκλώματα

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια ευρεία και σε βάθος περιγραφή της θεωρίας των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ, δηλαδή της ανάλυσης των γραμμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο πεδίο της συχνότητας. Αποτελεί συνέχεια του βιβλίου "Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων - Τόμος Α" το οποίο αναφέρεται στην ανάλυση των γραμμικώ...

Εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την ανάλυση κυκλωμάτων με τρόπο πιο ξεκάθαρο, πιο ενδιαφέροντα και πιο κατανοητό από άλλα βιβλία με αντίστοιχο περιεχόμενο. Δεν είναι, λοιπόν, δύσκολο να αντιληφθούμε το λόγο για τον οποίο η "Εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα" των Charles Alexander και Ma...

Εισαγωγή στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βοήθημα στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας και των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών αποτελεί βάση για έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Το βιβλίο περιέχει θεωρία αλλά και αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα. Περιεχόμενα : 1. Εισαγωγή στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα 2. ...

Εισαγωγή στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βοήθημα στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας και των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών αποτελεί βάση για έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Το βιβλίο περιέχει θεωρία αλλά και αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα. Περιεχόμενα: 1. Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικό Πεδίο 2. Αν...

SPICE: Ανάλυση και σχεδίαση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Στη σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (αναλογικών και ψηφιακών), πολύ θετική συνεισφορά έχουν σήμερα τα προγράμματα ανάλυσης-προσομοίωσης κυκλωμάτων, με τυπικό εκπρόσωπο το πρόγραμμα SPICE. Τα προγράμματα αυτά, αν και δεν προτείνουν τοπολογία σχεδίου, δίνουν τη δυνατότητα γρήγορου και ρεαλιστικού υπο...

Ηλεκτρικά κυκλώματα

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την ανάλυση των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλη την αναγκαία ύλη για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η ανάλυση των κυκλωμάτων ξεκινά από το πεδίο του χρόνου και στη συνέχεια επεκτείνεται στο πεδίο της συχνότητας....

Τριφασικά κυκλώματα

- Συμμετρικά τριφασικά φορτία σε σύνδεση αστέρα με ουδέτερο. - Συμμετρικά τριφασικά φορτία σε σύνδεση τριγώνου. - Ασύμμετρα τριφασικά φορτία σε σύνδεση αστέρα με ουδέτερο. - Ασύμμετρα τριφασικά φορτία σε σύνδεση αστέρα χωρίς ουδέτερο. - Ασύμμετρα τριφασικά φορτία σε σύνδεση τριγώνου. - Μετατροπ...

Συνοπτική θεωρία κυκλωμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνοπτική θεωρία κυκλωμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνοπτική θεωρία κυκλωμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

[...] Στις "Φροντιστηριακές ασκήσεις" περιέχονται οι λύσεις των προβλημάτων που παρατίθενται στην "Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων", μαζί με πολλά νέα προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κυρίως από απορίες και σχόλια φοιτητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, αλλά και από τη δική μας επιστημο...

Ηλεκτρικά κυκλώματα

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την Ανάλυση των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων στο πεδίο του χρόνου. Η παρούσα 5η έκδοση του βιβλίου αποτελεί βελτίωση των προηγουμένων και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Πανεπιστημίων που διδάσκονται το μάθημα των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Μαζί με τα βιβλία "Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλ...

Ανάλυση γραμμικών κυκλωμάτων

Η ανάλυση των γραμμικών κυκλωμάτων αποτελεί βασικό γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση της συμπεριφοράς των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων που συναντάμε σε ποικίλες καθημερινές εφαρμογές....

Μη γραμμικά κυκλώματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μη γραμμικά κυκλώματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μη γραμμικά κυκλώματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναλογικά φίλτρα

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να δώσει στον ηλεκτρονικό μια απλοποιημένη προσέγγιση του υπολογισμού των φίλτρων. Τα φίλτρα είναι βασικά στοιχεία στη λειτουργία των περισσότερων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Επομένως ενδιαφέρει όλους εκείνους που σχετίζονται με τον υπολογισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ώστε ...

Ασκήσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επιλεγμένες ασκήσεις ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο πεδίο του χρόνου. Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων περιλαμβάνονται ασκήσεις που αφορούν την εφαρμογή των μεθόδων κόμβων και βρόχων, τα ισοδύναμα κυκλώματα, την εύρεση απόκρισης κυκλωμάτων πρώτης και δεύτερης τάξης, τη σ...

Ασκήσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σημαντικό αριθμό επιλεγμένων ασκήσεων που αφορούν την ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο πεδίο της συχνότητας. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση της ύλης που περιέχεται στο βιβλίο του συγγραφέα "Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων - Τόμος Β΄. Μεγάλο μέρος των ασκ...

Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το βιβλίο, που κρατάτε, είναι προϊόν εικοσιπενταετούς ζύμωσης στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η ύλη του βιβλίου έχει υποστεί πέντε τουλάχιστον αναθεωρήσεις, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, την πείρα από την αίθουσα διδασκαλίας και την επιστημονική ωρίμανσ...

Πηγές φωτός ηλεκτρικής πυράκτωσης

Σε αυτό το βιβλίο κάνουμε μια παρουσίαση των λαμπτήρων πυράκτωσης που αποτελούν την πρώτη και ίσως σημαντικότερη έως σήμερα τεχνολογία παραγωγής φωτός που βασίστηκε στη χρήση του ηλεκτρισμού. Για περισσότερο από ένα αιώνα οι λαμπτήρες πυράκτωσης πρωταγωνιστούσαν στο έργο του τεχνητού φωτισμού ενώ ακ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...