Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες

Περιέχει: Τα Σήματα στις Τηλεπικοινωνίες, Τα Συστήματα στις Τηλεπικοινωνίες, Γεωμετρική Αναπαράσταση Σημάτων, Ανάπτυξη Σημάτων σε Σειρές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier, Εφαρμογές της Ανάλυσης Fourier στις Τηλεπικοινωνίες, Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές, Στοχαστικές Ανελίξεις, Τεχνικές Αναλογ...

Δορυφορικές επικοινωνίες

Το παρόν βιβλίο διαπραγματεύεται το αντικείμενο των δορυφορικών επικοινωνιών. Περιέχει τη θεμελίωση και τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τις δορυφορικές επικοινωνίες και παρέχει τη βάση για την κατανόηση των πλέον σημαντικών σχεδιαστικών ζητημάτων και επιλογών που σχετίζονται με δορυφορικέ...

Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κινήσεως και εφαρμογές

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατ' αρχήν σε τηλεπικοινωνιακούς μηχανικούς και μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεδομένης όμως της διεισδυτικότητας της θεωρίας τηλεπικοινωνιακής κινήσεως στον γενικότερο επιστημονικό τομέα των μηχανικών, συνιστάται η γνώση του αντικειμένου του βιβλίου αυτού σε όλους ...

Τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, βιβλιοθήκες

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές μαθημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων, με επικέντρωση στη δομή και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, καθώς και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών σε δικτυακό περιβάλλον. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφονται τα βασικά στοιχεία μιας τηλεπικοινωνιακής μετάδοσης, οι τοπολογί...

Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες

Τo παρόν βιβλίο διαπραγματεύεται τη βασική θεωρία και τις αρχές των τηλεπικοινωνιών και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, στο οποίο αποδίδεται το κύριο βάρος του παρόντος βιβλίου, αποτελείται απο τα κεφάλαια 1 έως 7 και διαπραγματεύεται τα σήματα και τα συστήματα στο πεδίο της συχνότητας με έμ...

Δορυφορικές επικοινωνίες

Αν και υπάρχουν πολλές συναρπαστικές τεχνολογικές πρόοδοι στις δορυφορικές επικοινωνίες, οι θεμελιώδεις αρχές πίσω από αυτές τις τεχνολογίες έχουν παραμείνει οι ίδιες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η νέα δεύτερη έκδοση αυτού του κλασικού βιβλίου εστιάζει στις βασικές θεωρίες παρά σε μια εγκυ...

Συστήματα επικοινωνίας

Ο όρος επικοινωνία (communication) καλύπτει μια ευρεία περιοχή και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πεδίων μελέτης, από τη χρήση των συμβόλων μέχρι τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα. Η σημασία του όρου επικοινωνία, όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το βιβλίο, θα επικεντρωθεί αυστηρά στην έννοια...

Βασικές αρχές WiMAX

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασικές αρχές WiMAX στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασικές αρχές WiMAX, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασύρματες επικοινωνίες

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει να σαφήνεια και πληρότητα το θεωρητικό υπόβαθρο και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται με τις ασύρματες επικοινωνίες. Έχοντας υπόψη την τεχνολογική επανάσταση στις ασύρματες επικοινωνίες που οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη των ευρυζωνικών ...

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Στην παρούσα 2η έκδοση του βιβλίου έγιναν αλλαγές στη δομή και προστέθηκαν επεξηγήσεις, παραδείγματα και νέα ύλη. Επίσης διορθώθηκαν λάθη και παραλείψεις που περιείχε η 1η έκδοση. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα) Το βιβλίο επιδιώκει να καλύψει τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργί...

Αστικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αστικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αστικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Σκοπός του βιβλίου είναι η προσφορά στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου διδασκαλίας των βασικών αρχών της θεωρίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Κίνητρο της συγγραφής του υπήρξε η διαπίστωση ότι η ελληνική τεχνική βιβλιογραφία -αν εξαιρέσει κανείς τις μεταφράσεις ξε...

Οι κεραίες μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη νήσο Λέσβο. Η τεχνητή και η φυσική ραδιενέργεια στη νήσο Λέσβο

Στη σημερινή εποχή της υψηλής τεχνολογίας η κινητή τηλεφωνία έχει γίνει αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας ζωής σε όλους τους τομείς. Όμως, και πρέπει να τονιστεί, καθημερινά "λουζόμαστε" από μη-ιοντίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (κυρίως ραδιενέργεια, φυσική ή τεχνητή, και κοσμική ακτινοβ...

Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών

[...] Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και γενικότερα σε αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες επικοινωνιών και επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες τους. Η ύλη του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο υλικό του εξαμηνιαίου μαθήματος "Δίκτυα Επικοινωνιών...

Βασικές αρχές ασύρματης επικοινωνίας

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο μελέτης το οποίο αναφέρεται με ολοκληρωμένο τρόπο στον τομέα των σύγχρονων ασύρματων επικοινωνιών και καλύπτει πλήρως τις βασικές αρχές της σχεδίασης ασύρματων συστημάτων εξηγώντας με σαφήνεια τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του χώρου. Περιεχόμενα του...

Ανάλυση Fourier

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση Fourier στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση Fourier, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασύρματες επικοινωνίες και δίκτυα

Η τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης έχει εξελιχθεί στο πιο συναρπαστικό πεδίο στις τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα. Η γρήγορη ανάπτυξη της χρήσης του κινητού τηλεφώνου, οι δίαφορες δορυφορικές υπηρεσίες και τώρα το ασύρματο Internet προκαλούν τρομακτικές αλλαγές στις τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα. Το β...

Ασφάλεια ασυρμάτων και κινητών δικτύων επικοινωνιών

Στη σύγχρονη εποχή οι ασύρματες και κινητές επικοινωνίες και οι εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορικής κατακτούν ολοένα και περισσότερο την προτίμηση τόσο των απλών καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση τους προσφέρει στους χρήστες τους ιδιαίτερη άνεση κίνησης με ταυτόχρονη προσβασι...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...