Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Μηχανουργική τεχνολογία

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α': ΥΛΙΚΑ, Κατεργαζόμενα Υλικά, Υλικά Κοπτικών Εργαλείων, ΜΕΡΟΣ Β': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Μετροτεχνία, ΜΕΡΟΣ Γ': ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ, Χύτευση, Κονιομεταλλουργία, ΜΕΡΟΣ Δ': ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, Βασικές Αρχές Μηχανικών Διαμορφώσεων, Εργαλειομηχανές Διαμόρφωσης, Διαμορφώσει...

Σχεδιασμός στροβιλομηχανών και αεροστροβίλων υψηλής απόδοσης

Περιέχει: Σύντομη Ιστορία των Στροβιλομηχανών, Εισαγωγή, Ανασκόπηση Θερμοδυναμικής, Θερμοδυναμική των Κύκλων Αεριοστροβίλων, Διάχυση και Διαχύτες, Μεταφορά Ενέργειας στις Στροβιλομηχανές, Τρισδιάστατα Τρίγωνα Ταχυτήτων Αξονικών Στροβιλομηχανών, Σχεδιασμός και Πρόβλεψη Απόδοσης, Στροβίλων Αξονικής ...

Μελέτες τεχνικού ασφαλείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες τεχνικού ασφαλείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες τεχνικού ασφαλείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτες ανελκυστήρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες ανελκυστήρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες ανελκυστήρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λίπανση και λιπαντικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λίπανση και λιπαντικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λίπανση και λιπαντικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δουλεύοντας με το FINE

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δουλεύοντας με το FINE στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δουλεύοντας με το FINE, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία μηχανών

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τη βασική θεωρία των στοιχείων μηχανών σε κατά το δυνατόν συνοπτική μορφή, και ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών κατασκευαστικών προβλημάτων, στηριζόμενων σ' αυτή. Απευθύνεται στους φοιτητές των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά και σε όσους Διπλωματούχους ασχολούνται με ...

Μηχανουργική τεχνολογία

Το παρόν βιβλίο με τίτλο "Μηχανουργική τεχνολογία: κατεργασίες διαμόρφωσης" τόμος Α', απευθύνεται σε φοιτητές τμημάτων μηχανολόγων μηχανικών, ναυπηγών μηχανικών αλλά και γενικά ειδικοτήτων μηχανικών με επαφή στις κατασκευαστικές τεχνολογίες. Αποτελεί το δεύτερο τόμο μιας σειράς βιβλίων με θέματα τεχ...

Τεχνολογία μηχανολογικών υλικών

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις των υλικών του τομέα της μεταλλοτεχνίας και τις ειδικές γνώσεις των υλικών του τομέα της μεταλλοτεχνίας και τις ειδικές γνώσεις για τεχνικούς βιομηχανίας, για τεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες και για τεχνικούς. Οι περιοχές των διαφόρων θεμάτων έχουν ...

Ανελκυστήρες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανελκυστήρες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανελκυστήρες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανελκυστήρες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανελκυστήρες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανελκυστήρες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία μηχανών 1

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία μηχανών 1 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία μηχανών 1, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις - θέματα ατμοπαραγωγών και θερμικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις - θέματα ατμοπαραγωγών και θερμικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις - θέματα ατμοπαραγωγών και θερμικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναυτικές μηχανές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυτικές μηχανές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυτικές μηχανές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφομένων μηχανών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφομένων μηχανών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφομένων μηχανών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ατμοπαραγωγοί Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ατμοπαραγωγοί Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ατμοπαραγωγοί Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ατμοπαραγωγοί ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ατμοπαραγωγοί ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ατμοπαραγωγοί ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συσκευές και εγκαταστάσεις θερμικών διεργασιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συσκευές και εγκαταστάσεις θερμικών διεργασιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συσκευές και εγκαταστάσεις θερμικών διεργασιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εισαγωγή στο επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εισαγωγή στο επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εισαγωγή στο επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...