Βιβλία

Ταξιδιωτικό στα βιβλία, μαθητεία στο ταξίδι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ταξιδιωτικό στα βιβλία, μαθητεία στο ταξίδι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ταξιδιωτικό στα βιβλία, μαθητεία στο ταξίδι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κατευθυντήριες οδηγίες για βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ιδιαίτερη κινητικότητα μεταξύ των Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία κοινών δράσεων και υπηρεσιών, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας συμμετέχει με δ...

Λαϊκές βιβλιοθήκες

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ενιαίας πολιτικής για τις Δημόσιες (Λαϊκές) Βιβλιοθήκες της χώρας προβαίνει στη δημοσίευση των οδηγιών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ινστιτούτων (IFLA) για τις λαϊκές βιβλιοθήκες. Στόχος είναι να δώσει στι...

Λαϊκές βιβλιοθήκες

Ελάχιστες, δυστυχώς, βιβλιοθήκες στη χώρα μας έχουν οργανωθεί με βάση διεθνή πρότυπα, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα. Κατά τη συγγραφέα, το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά μόνο όταν ληφθεί μέριμνα με σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη νομοθεσία και όταν δημιουργηθεί βιβλιοθηκονομικό κέντρο με ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...