Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Η ελληνική εμπορική ναυτιλία

Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί κλάδο του τομέα των μεταφορών με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας. Ο μεγάλος ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί ναυτιλιακή δύναμη που κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση διεθνώς. Παράλληλα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη λειτουργία σημαντικο...

Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον

[...] Κύρια φιλοδοξία λοιπόν, αλλά και σκοπιμότητα του παρόντος τόμου, είναι να προσφέρει στον αναγνώστη (επιστήμονα, φοιτητή, ασχολούμενο με τη ναυτιλία ή ευρισκόμενο σε κέντρα αποφάσεων του κράτους, απλό πολίτη κ.λπ.), είτε είναι γνώστης των προϋφισταμένων μονογραφιών είτε όχι, μια συνολική επιστη...

Οι σχολές εμπορικού ναυτικού της Χίου

[...] Με αφορμή τη συμπλήρωση, το 2006, πενήντα χρόνων ζωής από την ίδρυση, αρχικά, της πρώτης σχολής μηχανικών Ε.Ν. αργότερα (1957) της σχολής ραδιοτηλεγραφητών και στη συνέχεια (1965) την ίδρυση των δημοσιών σχολών Ε.Ν. μηχανικών (στη Χίο) και πλοιάρχων (στις Οινούσσες), αναδράμει στις δύσκολες εκ...

Διαμεταφορά ναυτιλιακών γραμμών

[...] Αυτό που είναι φρέσκο στην υπόθεση είναι η σκοπιά που βλέπει ο συγγραφέας τη σύνταξη της εργασίας. Το τέχνασμά του να πάρει χέρι χέρι τον έμπορο από το τόπο αποστολής τουι εμπορεύματος και να τον ξεναγήσει μέχρι τις αποθήκες παραλαβής, δείχνοντάς του όλα τα σημεία/κόμβους που το εμπόρευμα θα σ...

Ευρωπαϊκή ενοποίηση και εμπορική ναυτιλία

Το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1975 ως ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα, με πρωτοβουλία και συμπαράσταση συλλογικών οργάνων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τ...

Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1453-1850

Η εμπορική ναυτιλία, ακριβέστερα η ναυτιλιακή οικονομία μιας χώρας, αποτελεί οπωσδήποτε αναπόσπαστο τμήμα της όλης οικονομικής δομής της. Συνεπώς, κάθε απόπειρα διερευνήσεως της ναυτιλιακής δραστηριότητος προϋποθέτει πλήρη εποπτεία της οικονομικής υποδομής ενός κράτους. Ας σημειωθεί ότι η ανάπτυξη κ...

Ασφάλεια και υγιεινή πληρώματος-επιβατών στην οικονομική εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασφάλεια και υγιεινή πληρώματος-επιβατών στην οικονομική εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασφάλεια και υγιεινή πληρώματος-επιβατών στην οικονομική εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία και το ναυτεργατικό κίνημα 1939-1945

Η μελέτη αυτή αποτελεί την μοναδική, στην ελληνική ναυτική ιστοριογραφία, ολοκληρωμένη κριτική ανάλυση των δομών της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, των σχέσεων του εφοπλιστικού κεφαλαίου με την ελληνική κρατική εξουσία, την πολιτική της 4ης Αυγούστου απέναντι στο σημαντικότερο αυτό κλάδο της ελληνικ...

Τα ιστιοφόρα της Άνδρου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ιστιοφόρα της Άνδρου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ιστιοφόρα της Άνδρου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκ της θαλάσσης τα κρείττω

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκ της θαλάσσης τα κρείττω στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκ της θαλάσσης τα κρείττω, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εκ της θαλάσσης τα κρείττω

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εκ της θαλάσσης τα κρείττω στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εκ της θαλάσσης τα κρείττω, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία

Η ιστορία της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας από την ίδρυση του πρώτου επαγγελματικού σωματείου πλοιοκτητών, της "Πανελληνίου Ακτοπλοϊκής Ενώσεως", το 1921 στον Πειραιά, ως το 2001 με τις ριζικές ανακατατάξεις και τις κοσμογονικές αλλαγές που απαιτούν ευρύτερες οικονομικές συνενώσεις, σύγχρονη τεχνο...

Ο δρόμος για τον επισείοντα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο δρόμος για τον επισείοντα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο δρόμος για τον επισείοντα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο δρόμος για τον επισείοντα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο δρόμος για τον επισείοντα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο δρόμος για τον επισείοντα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνική επιβατική ακτοπλοΐα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνική επιβατική ακτοπλοΐα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνική επιβατική ακτοπλοΐα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά τον XVIII αιώνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά τον XVIII αιώνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά τον XVIII αιώνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική

[...] Θετική εντύπωση προκαλεί σ' αυτό το βιβλίο η έκταση της θεματολογίας και η διάθεση για εμβάθυνση. Αυτό που το καθιστά μοναδικό στον κόσμο είναι η με λεπτομέρεια κάλυψη εθνικών ναυτιλιακών πολιτικών τρίτων χωρών, οι οποίες αναλύονται και σχολιάζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει οριζόντιες συγκρ...

Τα ελληνικά υπερωκεάνια

Με την έκδοση αυτή καλύπτεται ένα σημαντικό κενό της ιστορίας της σύγχρονης εμπορικής ναυτιλίας, που αποτελεί αυτόνομο αλλά σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής υπερωκεάνιας ατμοπλοΐας. Μέσα από το πρωτότυπο αρχειακό υλικό ξαναζωντανεύει η εποποιία των ελληνικών υπερωκεανίων, που κράτησε περίπου 70 χρόν...

Μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...