Βιβλία

Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση

"Η σχέση της εκπαίδευσης με την ιδιότητα του πολίτη έχει πολλές όψεις που την καθιστούν -εκ νέου- επίκαιρη: η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο όχι μόνο για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας, αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τα οποία εξαρτάται το μέλλον της, όπως είναι τα περιβαλλοντικά...

Το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο στη διαμόρφωση της πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού αποτελούν οι εκπαιδευτικοί προβληματισμοί που αναπτύσσονται γύρω από το θέμα της πολιτικής κοινωνικοποίησης του μαθητή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μέσα από μια καταγραφή της πορείας της κοινωνικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε μια σει...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...