Βιβλία

Τα σοφά και τα παράδοξα της κληρονομικότητας

Αφού φροντίζουμε να κληροδοτούμε καλύτερο πολιτισμό για τις επερχόμενες γενιές, καλύτερες συνθήκες κοινωνικής και φυσικής ζωής, καλύτερο πνευματικό και υλικό πλούτο, γιατί να μη φροντίζουμε να τις προικίζουμε με καλύτερα γονίδια, με βελτιωμένο DΝΑ, αξιολογότερο γονότυπο με τον οποίο θα οικοδομούν υγ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...