Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Θέματα μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Η δυσλεξία είναι μια σημαντική ειδική μαθησιακή δυσκολία, την οποία εμφανίζει ικανός αριθμός ατόμων. Το παρόν βιβλίο εστιάζει στις ανάγκες των ατόμων με δυσλεξία κατά τη μετάβαση τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ένας πλήρης και αναλυτικός οδηγός για το εκπαιδευτικό, διοικ...

Δυσλεξία στην πράξη

Το παρόν βιβλίο προτείνει μια πρωτότυπη διδακτική μέθοδο εκμάθησης των διψήφων και καταχρηστικών συμφώνων, μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις, που αξιοποιούν αποτελεσματικά τη διαφορετικότητα της γραφο-φωνολογικής ενημερότητας των μαθητών με δυσλεξία. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του δημοτικο...

Δυσλεξία

[...] Το παρόν σύγγραμμα συμπεριλαμβάνει δέκα κεφάλαια, εκ των οποίων στο πρώτο γίνεται μια αναφορά στη νευροβιολογική βάση για τη νέα ζωή που αρχίζει από τη σύλληψη και εξελίσσεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο χώρο της γραφής, την εκμάθησή της, τη γέννηση της νεοελληνικής...

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πληθώρα ερευνών για το αντικείμενο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και παράλληλα ένας καταιγισμός πληροφοριών σχετικά με την ορολογία, την αξιολόγηση, τους αιτιολογικούς παράγοντες, τα μοντέλα παρέμβασης και το ρόλο των "ειδικών". Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπά...

Δυσλεξία

- Υπάρχουν στοιχεία πού να αποδεικνύουν την προέλευση της δυσλεξίας; - Σε ποια ηλικία του παιδιού μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη δυσλεξία; - Ποιες είναι οι διάφορες μορφές της δυσλεξίας; - Είναι θεραπεύσιμη η δυσλεξία; - Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης; - Ποια είναι η πορείαενός δυσλεξικού παιδ...

Η μυστική ζωή του δυσλεκτικού παιδιού

"Με ρωτάνε συχνά γιατί οι άλλοι ειδικοί επιστήμονες -ειδικοί στην δυσλεξία- δεν έχουν ανακαλύψει αυτή τη μυστική ζωή. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιοι δεν είναι δυσλεκτικοί. Είναι επαγγελματίες, εκπαιδευμένοι να προσφέρουν τεχνικές που θα διευκολύνουν το δυσλεκτικό παιδί. Δεν μπορούν, όμως...

Δυσλεξία που είσαι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δυσλεξία που είσαι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δυσλεξία που είσαι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δυσλεξία και η αντιμετώπιση του δυσλεκτικού μαθητή

Η δυσλεξία ή "ειδική μαθησιακή δυσκολία", όπως επικράτησε να λέγεται τα τελευταία χρόνια, απασχολεί διαρκώς και περισσότερο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη χώρα μας, προπαντός το Λύκειο, αλλά και σημαντικό αριθμό γονέων. Γι' αυτό και η επαρκής και έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το πρ...

Δυσλεξία

Θεωρείται πως το 8-10% των ανθρώπων εμφανίζουν δυσλεξία, γεγονός που μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες στην καθημερινή τους ζωή. Σε αυτό το βιβλίο μελετώνται τα αίτια της δυσλεξίας, πώς γίνεται η διάγνωσή της και πώς αυτή επηρεάζει την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία καθώς και άλλους τομείς ...

Δυσλεξία και άγχος: Μια σχέση ζωής;

"...τότε δεν είχα φίλους, δεν έπαιζα με κανένα παιδί στο διάλειμμα και καθόμουν μόνος. Ντρεπόμουν που δεν μπορούσα να διαβάσω ή να γράψω ορθογραφία σωστά. Φοβόμουν να διαβάσω όταν με μάλωνε για τα λάθη μου η κυρία ή όταν με σήκωνε στον πίνακα για να γράψω και το χέρι μου έτρεμε, "τα έπαιζα" εκείνη τ...

Η δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που προκαλεί διαφωνίες και σύγχυση, ακόμα και ανάμεσα στους ειδικούς, εξαιτίας της ελλιπούς γνώσης που έχουμε σχετικά με τα αίτια στα οποία οφείλεται, ενώ παράλληλα συνεπάγεται εκπαιδευτικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που επηρεάζουν την προσωπικότητα ...

Δυσλεξία

Η δυσλεξία αποτελεί την περισσότερο μελετημένη κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Η πληθώρα των ερευνητικών εργασιών γι' αυτήν έχει συμβάλει ώστε να προσδιοριστεί η φύση της συγκεκριμένης δυσκολίας και να καταδειχθεί η πολλαπλότητα της αιτιολογίας της, με αποτέλεσμα την εφαρμογή κατάλληλων ...

Δυσλεξία

Στην παρούσα εργασία, η οποία είναι αποτέλεσμα έρευνας που διήρκεσε περισσότερο από 35 χρόνια, παρουσιάζονται από μια άλλη οπτική οι εκφάνσεις της δυσλεξίας τόσο στη μητρική γλώσσα όσο και στη διεθνή γλώσσα των μαθηματικών, το εύρος των συνηθισμένων δυσλεξικών συμπεριφορών, οι βασικές αιτίες που τις...

Δυσλεξία

Στην παρούσα εργασία, η οποία είναι αποτέλεσμα έρευνας που διήρκεσε περισσότερο από 35 χρόνια, παρουσιάζονται από μια άλλη οπτική οι εκφάνσεις της δυσλεξίας τόσο στη μητρική γλώσσα όσο και στη διεθνή γλώσσα των μαθηματικών, το εύρος των συνηθισμένων δυσλεξικών συμπεριφορών, οι βασικές αιτίες που τις...

Εγχειρίδιο αποκατάστασης της δυσλεξίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο αποκατάστασης της δυσλεξίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο αποκατάστασης της δυσλεξίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δυσλεξία, εφηβική κρίση στη μέση εκπαίδευση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δυσλεξία, εφηβική κρίση στη μέση εκπαίδευση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δυσλεξία, εφηβική κρίση στη μέση εκπαίδευση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δυσλεξία και πως αντιμετωπίζεται

Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή στη μάθηση και ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας, που εμποδίζει πολλά άτομα με αναπτυγμένες διανοητικές ικανότητες και ταλέντα να μάθουν ανάγνωση και γραφή. Με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας τα άτομα αυτά αδυνατούν να κατανοήσουν το βασικό μηχανισμό αναγνώρισης γ...

Δυσλεξία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δυσλεξία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δυσλεξία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δυσλεξία: Θεωρία και έρευνα, όψεις πρακτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δυσλεξία: Θεωρία και έρευνα, όψεις πρακτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δυσλεξία: Θεωρία και έρευνα, όψεις πρακτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...