Βιβλία

Η δημιουργική

Η προσφυγή στη Δύναμη της Δημιουργικής Φαντασίας είναι η μεγάλη ελπίδα της εποχής μας για την αντιμετώπιση των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών κ.λπ. προβλημάτων. Η αξιοποίηση της δύναμης αυτής οδηγεί στην εφαρμογή της Δημιουργικής που αποτελεί ένα σύστημα ανάπτυξης της δημιουργικότητας...

Τα μυστικά της επαγγελματικής επιτυχίας

Μήπως δεν διακρίνετε πια τις προτεραιότητες; Έχετε πνιγεί μέσα στους επείγοντες φακέλους; Δεν μπορείτε να πείσετε για τις ιδέες σας; Οι συνεργάτες σας δυσκολεύονται να σας αποδεχτούν; Ο πολίτης της σημερινής παγκόσμιας κοινωνίας δεν χρειάζεται να είναι επιτυχημένος σε μια μόνο δουλειά, θα πρέπει ν...

Για την πρωτοποριακή σκέψη

Η δημιουργικότητα και οι καινοτομίες είναι τα μυστικά του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά παρόλα αυτά πολλοί οργανισμοί θεωρούν την έμπνευση ως ένα φαινόμενο ασύλληπτο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Όμως υπάρχουν δοκιμασμένες στρατηγικές για τη στήριξη και τη διαχείριση της δημιουργικότητας. Ο εκδο...

Η σημασία της δημιουργικής φαντασίας για τους Έλληνες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η σημασία της δημιουργικής φαντασίας για τους Έλληνες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η σημασία της δημιουργικής φαντασίας για τους Έλληνες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημιουργική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημιουργική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημιουργική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δυναμική των ομάδων και δημιουργικότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δυναμική των ομάδων και δημιουργικότητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δυναμική των ομάδων και δημιουργικότητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εύρηκα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εύρηκα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εύρηκα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...