Βιβλία

Μικρές ιστορίες της Ξάνθης: Αναμνήσεις επί χάρτου

Το χαρτί στη σημερινή εποχή θεωρείται δεδομένο ως υλικό στην καθημερινότητά μας και στην τέχνη. Εντούτοις, δεν ήταν πάντα τόσο εύκολη η εύρεσή του, ούτε η χρήση του, ούτε φυσικά ήταν πάντοτε τόσο φτηνό. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων από την απλή καθημερινή επικοινωνία μεταξύ τους,...

Θέματα αναπαραγωγής και εκτύπωσης

Αν μου έλεγε κάποιος στα τέλη του 1987 ότι σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια μετά θα ξανατύπωνα τα Θέματα, το πιθανότερο είναι πως θα γελούσα συγκαταβατικά. Και αυτό γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι τότε μόλις άρχιζε μια συναρπαστική εποχή για τις γραφικές τέχνες, καθώς οι νέες τεχνολογίες εισέβαλαν όχι μόνο στα γρ...

Ιστορία του χαρτιού

Για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία η συναρπαστική διαδρομή του χαρτιού ανά τους αιώνες -του αφανούς αυτού τεχνήματος που άφησε ανεξίτηλα ίχνη σε όλους τους πολιτισμούς- και η εξέλιξη της χαρτοποιητικής από τις απαρχές της μέχρι τη βιομηχανική εποχή. Μια εμπεριστατωμένη μελέτη της ιστορίας του...

Ανθολόγιο ελληνικής τυπογραφίας

Αυτή η πανοραμική επισκόπηση της ελληνικής τυπογραφίας στη διάρκεια έξι αιώνων απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, πέρα από τους ειδικούς μελετητές της ιστορίας της τυπογραφίας, που ενδιαφέρεται για τις πολύμορφες εκφάνσεις του νεοελληνικού πολιτισμού, καθώς και στους πολυάριθμους νέους επαγγελματίες του...

Ο δαίμων του τυπογραφείου

(...) Η ανάγνωσή του προκαλεί χρήσιμες σκέψεις και προβληματισμούς, για το περιεχόμενο και το ρόλο των σημερινών εντύπων, ιδιαίτερα, αυτών με πλατιά κυκλοφορία (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κλπ.). Σε τελευταία ανάλυση, συμβάλλει στην επιτακτική σήμερα ανάγκη να έρθουν στο προσκήνιο ορισμένες βασικέ...

Οι μεταμορφώσεις της γραφής

Ο Jay David Bolter στο βιβλίο αυτό μελετά διεξοδικά τη σχέση της τυπογραφίας με τον υπολογιστή και εξετάζει πώς το υπερκείμενο και άλλες μορφές ηλεκτρονικής γραφής επαναπροσδιορίζουν ή αναμορφώνουν τα μέσα και τα είδη της τυπογραφίας. Λαμβάνοντας υπόψη του τις ριζικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθ...

Ο τύπος στη Σάμο. Αναπαραστάσεις της τοπικής κοινωνίας

[...] Το πλήθος των σαμιακών εφημερίδων και περιοδικών που φυλάσσονται στα ΓΑΚ και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου, η ύπαρξη αρκετών σπάνιων φύλλων εφημερίδων σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς και η επιθυμία πολλών ερευνητών να αντλήσουν στοιχεία από τον τοπικό τύπο υπήρξαν τα βασικά κίνητρα για την οργάνωσ...

Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της "καθ' ημάς Ανατολής" στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της "καθ' ημάς Ανατολής", μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα αναπαραγωγής και εκτύπωσης

Μια εισαγωγή στις μεθόδους εκτύπωσης, αναπαραγωγής, στοιχειοθεσίας και βιβλιοδεσίας συνοδευόμενη από εξήντα φωτογραφίες και σχέδια. Η αναφορά στην ιστορία της τυπογραφίας και στην εξέλιξη των ελληνικών στοιχείων ολοκληρώνει αυτή την έκδοση που απευθύνεται όχι μόνο στον επαγγελματία αλλά σ' οποιονδήπ...

Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Casting the Greek Newspaper

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Casting the Greek Newspaper στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Casting the Greek Newspaper, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η τυπογραφική επανάσταση στις απαρχές της νεότερης Ευρώπης

Ενώ έχει από καιρό αναγνωριστεί η σημασία της έλευσης της τυπογραφίας για τον Δυτικό πολιτισμό, η καθηγήτρια Eisenstein, στο μνημειώδες δίτομο έργο της "The printing press as an agent of change" ("Το τυπογραφικό πιεστήριο ως παράγοντας αλλαγής"), πραγματεύτηκε για πρώτη φορά πλήρως το ζήτημα. Αυτή η...

Η Λευκωσία

Θυμάμαι πως στην είσοδο των παλαιών τυπογραφείων υπήρχε μια εντυπωσιακή σε μέγεθος, αλλά και σε εκτύπωση με καλλιτεχνικά γράμματα επιγραφή, η οποία ανέφερε ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: "Αυτό είναι Τυπογραφείο σταυροδρόμι των πολιτισμών, καταφύγιο όλων των τεχνών..." ...

Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του νέου ελληνισμού 1499-1999

[...] Με την πεποίθηση ότι η παρούσα έκδοση αποτυπώνει με πληρότητα τα επιτεύγματα της τυπογραφικής τέχνης και της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνισμού, ελπίζω ότι θα λειτουργήσει και ως έναυσμα για την κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας προς την κατεύθυνση της μεθοδικής και ενδελεχούς διε...

Τα ελληνικά τυπογραφεία της Θεσσαλονίκης επί Τουρκοκρατίας 1850 - 1912

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ελληνικά τυπογραφεία της Θεσσαλονίκης επί Τουρκοκρατίας 1850 - 1912 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ελληνικά τυπογραφεία της Θεσσαλονίκης επί Τουρκοκρατίας 1850 - 1912, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Publishing Centres of the Greeks

Τhe catalogue (initially accompanying an exhibition) is the history of the publishing centres of the Greeks from the renaissance to the neohellenic enlightenment. The exhibition, the product of arduous research and of profound scholarship, is closely associated with the conviction of the National Bo...

Les debuts de la typographie grecque

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Les debuts de la typographie grecque στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Les debuts de la typographie grecque, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρωμαίος και Φιλέλλην

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρωμαίος και Φιλέλλην στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρωμαίος και Φιλέλλην, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το απολεσθέν θέλγητρον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το απολεσθέν θέλγητρον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το απολεσθέν θέλγητρον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...