Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Η κοινωνιογλωσσολογία του χιούμορ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η κοινωνιογλωσσολογία του χιούμορ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η κοινωνιογλωσσολογία του χιούμορ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το γλωσσικό τοπίο στην Κύπρο

Μετά τη σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εμπειρική έρευνα για τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας αποτέλεσε αιτία σοβαρών προβληματισμών, αλλά και συγκρούσεων. Αναπτύχθηκε έντονος γλωσσικός και πολιτικός διάλογος, στον οποίο η γλώσσα υπήρξε το θεματικό επίκεντρο. Ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του Πανεπισ...

Γλώσσα και σεξουαλικότητα

Η μελέτη της σχέσης γλώσσας και σεξουαλικότητας, μετεξέλιξη της μελέτης γλώσσας και φύλου, αποτελεί το αντικείμενο αυτού του συλλογικού τόμου, στον οποίο συμπράττουν γλωσσολόγοι και ανθρωπολόγοι σε μια προσπάθεια διερεύνησης ποικίλων όψεων ενός ελάχιστα μελετημένου αντικειμένου. Δώδεκα κείμενα που ο...

Η γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο

"Ο εθνικισμός, ιδιαίτερα αυτός του εθνοτικού τύπου, είναι γεμάτος σύμβολα: από μπλουζάκια με την πατρίδα και φωτογραφίες του αγαπημένου ηγέτη, ύμνους, σημαίες και λάβαρα, έως και τη γλώσσα. Και όταν πρόκειται για τη γλώσσα, ο εθνικισμός ξεχωρίζει, καλλιεργεί αλλά και υποστασιοποιεί ιδιαίτερα αυτήν α...

Η ανάγνωση των εικόνων

Η έρευνα αυτή αποτελεί μία πρώτη συστηματική και διεξοδική θεώρηση της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μία ανάλυση των διασημειωτικών σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών τρόπων, κυρίως του λεκτικού και του οπτικού, που διαπλέκονται για την οικοδόμηση νοημάτων σε συγκεκρι...

Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας

[...] Μέσα από το βιβλίο αυτό, οι συγγραφείς επιχειρούν να διευρύνουν τις γνώσεις μας σχετικά με το πώς σχετίζεται η διδασκαλία και η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά και διαπροσωπικά ζητήματα. Αυτά επηρεάζου...

Ο γραπτός λόγος σε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια

Περιέχονται τα κείμενα: - Τριανταφυλλιά Κωστούλη, "Εισαγωγή: Η οικοδόμηση κοινωνικών νοημάτων μέσα σε πλαίσια επικοινωνίας - Alina Spinillo και Chris Pratt, "Κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές στη γνώση των παιδιών για τα κειμενικά είδη" - Sigmund Ongstad, "Κοινωνικοποίηση στη θεσμοθετημένη παραγωγ...

Η ποσοτική ανάλυση της κοινωνιογλωσσολογικής ποικιλίας

Το βιβλίο στοχεύει στην παρουσίαση ενός δυναμικά εξελισσόμενου κλάδου της γλωσσολογίας, αυτού της ποσοτικής κοινωνιογλωσσολογίας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει εγχειρίδιο αναφοράς και να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό βιβλίο κοινωνιογλωσσολογίας, ως ερευνητική μονογραφία και ως εγχειρίδιο μεθοδολογίας. Η παρ...

Κοινωνικό φύλο και ευγένεια

Το βιβλίο Κοινωνικό φύλο και ευγένεια θέτει υπό αμφισβήτηση την αντίληψη που επικρατεί ότι οι γυναίκες είναι σε κάθε περίπτωση πιο ευγενικές από τους άντρες, άποψη που υποστηρίζει ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που ασχολείται με το κοινωνικό φύλο και την ευγένεια. Η Sara Mills πραγματεύεται ...

Από την γλώσσα στην κοινωνία

"... Εν τέλει η γλώσσα παίζει ένα πολυδιάστατο παιχνίδι σημασιών και λειτουργιών. Συνέχει την κοινωνία, γι' αυτό έχουμε πάντα μια κοινωνία στην οποία αναφερόμαστε. Νομιμοποιεί την εξουσία ή την ιεραρχία. Τεκμηριώνει την πράξη με τις περιγραφές. Αναβιβάζει την εμπειρία σε θεωρία, υποστασιοποιεί την ψ...

Γλώσσα, γένος, φύλο

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η καταγραφή του προβληματισμού για θέματα γλώσσας και φύλου σε σχέση με την ελληνική -που αν και περιορισμένος παρ' όλα αυτά υπάρχει- και η αποτροπή μιας ενδεχόμενης παραγραφής των ζητημάτων που συνεπάγεται στην ελληνική κοινή γνώμη. Σημείο εκκίνησης στο εγχείρημα α...

Contemporary Sociolinguistic Issues in Cyprus

This edited book consists of eleven articles that appeared recently (from the late nineties onwards) in reputable international refereed journals such as the "International journal of the sociology of language" (one article), "Journal of multilingual and multicultural development" (three articles), ...

Από τη γλώσσα ως αντικείμενο στη γλώσσα ως πράξη

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται προβλήματα κοινωνιογλωσσολογίας και ανθρωπογλωσσολογίας ξεκινώντας από τη βάση ότι η πιο γόνιμη αντίληψη για τη γλώσσα είναι εκείνη που την αντιμετωπίζει ως κοινωνική πράξη. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η ίδια η κοινωνιογλωσσολογία δεν έχει πετύχει να υιοθετήσει με συνέ...

Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνιοπολιτισμική πρακτική

Ο Gunther Kress μέσα από το παρόν βιβλίο εξετάζει τη γλώσσα ως «κοινωνική σημειολογία», ως πηγή νοήματος που εμπλέκεται άμεσα στις διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι δομούν την κοινωνική εμπειρία τους. Αποδεικνύει ότι κάθε ανθρώπινη συναναστροφή έχει κοινωνικό νόημα, το οποίο εκφράζεται μέσα από ...

Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Οι συγγραφείς, που διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, παρουσιάζουν με εύληπτο τρόπο βασικές κοινωνιογλωσσικές έννοιες και προβλήματα, χωρίς να παραγνωρίζουν την επιστημονική έρευνα ούτε να επιχειρούν να υποκαταστήσουν τη ζωντανή διδασκαλ...

Γλώσσα και κοινωνία

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει και αναλύει βασικές έννοιες και θέματα που αφορούν τη μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου, αξιοποιώντας τα πορίσματα της κοινωνιογλωσσολογίας. Είναι από τη φύση του εισαγωγικό και απευθύνεται τόσο σε φοιτητές/-τριες όσο και σε εκείνους/-ες που ασχ...

Κοινωνιογλωσσολογία

Η γλώσσα είναι κοινωνικό φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα στη γλώσσα και την κοινωνία αναπτύσσεται μία δυναμική σχέση. Στο βιβλιαράκι τούτο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν όψεις αυτής της σχέσης γλώσσας-κοινωνίας ή καλύτερα διάφορες λειτουργίες της γλώσσας μέσα στην κοινωνία. Απευθύνεται σ' ...

Κοινωνία και γλώσσα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοινωνία και γλώσσα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοινωνία και γλώσσα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γλώσσα και ιδεολογία

Η γλώσσα δεν είναι κοινωνικά αθώα. Η χρήση λαϊκών παραλλαγών της εθνικής γλώσσας (διαλεκτικών ή κοινωνικών) σφραγίζει τον ομιλητή με κοινωνική κατωτερότητα. Η χρήση των επίσημων παραλλαγών αποδίδει κύρος, αίγλη, νομιμότητα και δίνει το δικαίωμα στο δημόσιο λόγο. Στο βιβλίο αυτό αναλύονται τα α...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...